Nauki przyrodnicze na scenie

“Skąd się bierze studencki obiad i czemu w życiu nam tak… łatwo?”, “Jak można zobaczyć dźwięk?” Odpowiedzi na te i wiele innych pytań postarają się udzielić uczestnicy Ogólnopolskiego Festiwalu “Nauki Przyrodnicze na Scenie 5”.

Lepiej nauczać w szkołach i popularyzować w w społeczeństwie nauki przyrodnicze, aby odgrywały one należną im rolę w nauczaniu szkolnym, kształtowaniu świadomości proekologicznej, w znalezieniu dla absolwentów szkól ciekawej pracy ważnej dla nauki i ekologicznie zrównoważonej gospodarki oraz w wykształceniu społeczeństwa XXI wieku – to zadania, które postawiło przed sobą środowisko naukowców i nauczycieli w Europie i w Polsce. W tym celu od 2000 roku, co dwa lata, odbywają się wpierw krajowe, a następnie europejskie festiwale edukacyjne: “Nauki Przyrodnicze na Scenie” – “Science on Stage”.

Festiwale edukacyjne mają na celu zachęcić uczniów do podejmowania studiów na kierunkach przyrodniczych i technicznych, a w dalszej perspektywie ułatwić młodym ludziom znalezienie pracy w zawodach ciekawych i potrzebnych gospodarce.

W Polsce działający pod egidą Wydziału Fizyki UAM i Polskiego Towarzystwa Fizycznego Krajowy komitet organizacyjny festiwali “Fizyka na Scenie” i “Nauki Przyrodnicze na Scenie” zorganizował od roku 2000 już 7 ogólnopolskich festiwali cieszących się dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego, nauczycieli i uczniów. W każdym z ostatnich ogólnopolskich festiwali uczestniczyło ponad 300 nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Wielu z tych uczniów po  zakończeniu szkoły podjęło studia na wydziałach przyrodniczych i inżynieryjnych wyższych uczelni.

Wszystkie krajowe festiwale odbyły się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich laureaci brali następnie udział w europejskich festiwalach organizowanych w różnych miastach Europy. Pierwsze festiwale były organizowane i sponsorowane przez największe europejskie laboratoria naukowe (CERN, ILL, ESA, ESO, ESRF, EFDA i EMBL) oraz przez Komisję Europejską.

Festiwal odbędzie się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w najbliższy piątek i sobotę: od 21 do 22 września 2012 roku.