Miasto chce śrubować rowerowe standardy

Koniec rowerowych absurdów w Poznaniu? Pewnie jeszcze nie, ale ma być lepiej. Miasto zapowiada, że poprawi infrastrukturę rowerową. Konsultacje społeczne w sprawie nowych standardów rowerowych już się rozpoczęły.

W planach są nowe śluzy, drogi i pasy rowerowe, zanim jednak podjęte zostaną jakiekolwiek działania, miasto chce uzgodnić nowe rozwiązania i udogodnienia z rowerzystami. Bo to przede wszystkim oni mają na nich skorzystać.

O tym, że po Poznaniu niekiedy trudno poruszać się na dwóch kółkach, pisaliśmy niejednokrotnie. Wystarczy spojrzeć na centrum miasta, gdzie stan infrastruktury rowerowej pod koniec sierpnia w ramach patrolu rowerowego sprawdzali urzędnicy, policjanci, strażnicy miejscy i dziennikarze. Okazało się wówczas, że śródmieście nie jest zbyt przyjazne osobom preferującym rower jako środek transportu.

– Przede wszystkim nie widać nowych udogodnień dla rowerzystów, a stare problemy wciąż pozostają nietknięte – mówił podczas patrolu rowerowego Wojciech Makowski, poznański oficer rowerowy. Teraz zapowiada poprawę istniejącego stanu rzeczy. I to nie tylko na terenie Starego Miasta.

– Wprowadzenie nowych standardów ma zapewnić jednolitą, wysoką jakość poznańskich tras rowerowych – mówi Makowski i wspomina o dokumencie zawierającym wspomniane standardy. Dokument został opracowany w oparciu o rozwiązania stosowane w krajach, w których ruch rowerowy jest największy oraz o rozwiązania z innych polskich miast.

– Dokument obejmuje wszystkie kluczowe elementy infrastruktury. Mówi, jak projektować drogi dla rowerów, pasy rowerowe, różne rodzaje śluz rowerowych, jak prowadzić rowerzystów przez skrzyżowania czy wzniesienia – tłumaczy Makowski.

Jak wyjaśnia urząd miasta, dzięki dokumentowi stan infrastruktury rowerowej w naszym mieście ma zmienić się nie do poznania. Urzędnicy podkreślają, że projektanci obowiązkowo będą musieli brać pod uwagę zawarte w nim wytyczne. Będą one bowiem częścią prawa miejscowego i mają być dołączane do każdego przetargu na projektowanie i budowę infrastruktury rowerowej.

Warto podkreślić, że w Poznaniu obowiązywał już podobny dokument, choć może “obowiązywał” to za dużo powiedziane. Poprzedni dokument miał charakter zalecenia, a to oznaczało, że wykonawca mógł, ale nie musiał stosować się do jego zaleceń. I dlatego powstające dotychczas drogi rowerowe były budowane w bardzo różny sposób, miały różną nawierzchnię, co często stawało się obiektem krytyki ze strony samych rowerzystów.

Wśród nowych standardów znajdzie się m.in. nakaz budowy dróg rowerowych z asfaltu, a nie z kostki. Oprócz tego sygnalizacja świetlna na przejazdach rowerowych ma uaktywniać się automatycznie, gdy zbliży się rowerzysta, a nie na przycisk, pojawią się też śluzy rowerowe w aż pięciu rozjazdach, natomiast drogi mają biec w miarę możliwości prosto, bez zakrętów i słupów na środku pasa.

Konsultacje społeczne potrwają do 28 października, a uwagi do dokumentu można zgłaszać na adres tz@um.poznan.pl

potkanie informacyjne dotyczące standardów z udziałem autora projektu odbędzie się we wtorek 27 października o godz. 17.00 w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17).

Projekt nowych standardów jest dostępny na stronie konsultacji społecznych.