Rada Metropolii Poznań podsumowała ubiegły rok

Podsumowanie ubiegłego roku i przedstawienie planów na kolejne miesiące – tak wyglądało spotkanie Rady Metropolii Poznań, podczas którego wybrano także nowego dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2016 roku przedstawił Radzie prezydent Jacek Jaśkowiak. Wśród najważniejszych osiągnięć wymienił m.in. opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, koncepcji rozwoju terytorialnego Metropolii, Masterplanu dla Kolei Aglomeracyjnej i udział w projektach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

“W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do końca grudnia 2016 r. podpisaliśmy 11 umów o dofinansowanie projektów na ponad 110 mln zł. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań to dokument, w którym zdefiniowaliśmy kierunki zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania. Natomiast zgodnie z Masterplanem dla Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej będziemy tworzyć system osobowych połączeń kolejowych z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu, pomiędzy gminami a stacją Poznań Główny”

podkreślał Jacek Jaśkowiak

Podczas spotkania wybrano także nowego dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, którym został Piotr Wiśniewski, dotychczasowy szef Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Jego zadaniem będzie m.in. reprezentowanie instytucji w kontaktach z innymi organizacjami czy koordynacja projektów realizowanych w ramach ZIT. Nowe obowiązki przejmie 1 lipca.

Radę Metropolii tworzą 23 jednostki samorządu terytorialnego – Miasto Poznań, powiat poznański oraz okoliczne gminy.