Studencie, wiosną idź na staż!

Rozpoczęła się rekrutacja na wiosenną edycję staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Jeśli któremuś z żaków marzy się kariera w urzędzie, ma czas na zgłoszenie do 2 lutego.

Oferta staży kierowana jest do studentów III, IV i V roku studiów (a także I i II roku studiów uzupełniających magisterskich), także studentów niepełnosprawnych. W tej edycji stażystów szuka 28 wydziałów urzędu miasta, w tym Gabinet Prezydenta, Biuro Euro 2012, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Koordynacji Projektów, Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

 

Chętni powinni się zgłaszać on-line – formularz zgłoszeniowy i listę wszystkich wydziałów szukających stażystów znajdą na stronie miasta Poznania. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których dokonany zostanie wybór stażystów. Edycja wiosenna trwać będzie od marca do końca maja 2012 r., a na studentów czeka 86 wolnych miejsc pracy.

 

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest: posiadanie statusu studenta III,IV,V roku (I/II SUM), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, szkoły państwowej lub prywatnej, studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału czy biura UMP (według wykazu wydziałów opublikowanego na stronie miasta Poznania).

 

Przypomnijmy, że staże odbywają się od października 2003 roku, na trzydzieści jeden dotychczasowych edycji wpłynęło ponad 21800 zgłoszeń, a samych stażystów przyjęto 2130. Prawie 290 z nich po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w Urzędzie Miasta Poznania, a pozostali zyskali cenne doświadczenie zawodowe przydatne w dalszej karierze zawodowej.

 

Rekrutacja potrwa do 2 lutego. Dodatkowe informacje na temat programu staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 61 878 55 10.