V Festiwal Atelier PTT

Podczas ostatniego dnia Festiwalu obejrzymy nie tylko „Double Trouble” i „Arytmię”, ale również pokaz pracy uczestników warsztatów pt. „Odkryj Swój Osobisty Ruch w Polskim Teatrze Tańca”, poświęconego systemowi Labanowskiej Analizy Ruchu.

Dzisiaj na zakończenie V Festiwalu Atelier miłośnicy Polskiego Teatru Tańca będą mogli obejrzeć premierowe pokazy przedstawień „Double Trouble” w choreografii Karoliny Wyrwał i „Arytmię” w choreografii Zofii Jakubiec i Tomasza Pomersbacha.

„Double Trouble”

Początkową inspiracją do powstania spektaklu były prace amerykańskiej artystki Barbary Kruger, związanej z konceptualizmem i sztuką zaangażowaną. Kruger przedstawia w swoich kolażach przedrukowane z prasy wizerunki bohaterów zbiorowej wyobraźni, nanosząc na nie prowokujące napisy, takie jak zdanie „not stupid enough” widniejące na zdjęciu roześmianej Marilyn Monroe. Manipulacja, gra, układanka to słowa klucze, które łączą spektakl Karoliny Wyrwał z twórczością amerykańskiej artystki. Twórczyni „Double Trouble” pyta  na ile obowiązująca moda, osobiste przekonania i preferencje zmieniają obraz tego co widzimy? Czy możliwe jest znalezienie wspólnego mianownika, jeśli dwie osoby patrząc na ten sam przedmiot widzą zupełnie co innego? Ostatecznie postrzeganie zawsze wiąże się ze zniekształcaniem, a kreowanie ideału z mistyfikacją.

W spektaklu „Double Trouble” zostaną wykorzystane kostki smart wireless, służące do kontrolowania i tworzenia dźwięku na żywo. Sterowane za pomocą dotyku tancerek stworzą one niecodzienny interfejs muzyczny. Kostki smart wireless zostały zaprojektowane w Belgii przez Berta Schiettecattedo do pracy z oprogramowaniem typu live performance, (takich jak Ableton Live). Są rodzajem elektronicznego instrumentu muzycznego, składającego się z kolekcji bezprzewodowych inteligentnych obiektów, które wykrywają nawzajem swoją pozycję i orientację. Na co dzień używane są przez DJ’ów. W spektaklu „Double Trouble” pojawią się po raz pierwszy w przestrzeni teatralnej.

„Arytmia”

Arytmia – stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, a ich częstotliwość wychodzi poza bezpieczny zakres 60-100 uderzeń na minutę. Zaburzenie prawidłowego rytmu pracy serca, nieregularność, odstępstwo od normy, anomalia. Jeżeli arytmia utrzymuje się zbyt długo, może stanowić zagrożenie dla życia.
(Za: Wikipedia)

Studio PTT, ul. Kozia, godz. 18:00

Fot. Cezary Adamski