3 tysiące za… promocję Poznania

VIII edycja Konkursu Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską rozstrzygnięty. W tym roku na konkurs wpłynęło piętnaście rozpraw doktorskich oraz trzydzieści osiem prac magisterskich.


Jedną z laureatek jest Marta Jankowska, która napisała pracę magisterską na temat “Kształtowanie wizurunku miasta w oparciu o elementu jego tożsamości – studium przypadków z wyróżnieniem Poznania”.

Swoją pracę oparła na badaniach ankietowych. Przebadała 575 osób z całego kraju, w tym 200 poznaniaków. I co się okazało? Otóż według wyników badań wizerunek stolicy Wielkopolski jest kształtowany na podstawie własnych wyróźników tożsamości. Jeden z najważniejszych wyróżników to otoczenie okołobiznesowe, czyli jakość oraz intensywność relacji między samorządami a przedsiębiorcami działającymi na ich terenie.

W swojej pracy pani Marta poruszyła też kwestie sposobów na promowanie miasta i tego, jak sobie z promocją radzi Poznań. Okazało się, że – według jej badań –  Poznań dobrze się promuje – I to nie tylko dobrze, ale najlepiej z dużych miast. Sposoby, które cieszą się dużą aprobatą wśród odbiorców, to działania prowadzone w internecie i mediach ogólnopolskich, a także social media marketing, czyli promowanie za pomocą portali społecznościowych takich jak facebook czy nasza klasa. Poznań jest również pozytywnie oceniany przez pryzmat różnego rodzaju imprez, takich jak chociażby Malta Festiwal. Najniżej przez ankietowanych zostały ocenione gadżety miejskie…

Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano trzy równoległe nagrody w wysokości 6.000 zł brutto oraz jedno wyróżnienie nagrodzone pamiątkowym albumem, zaś w kategorii prac magisterskich trzy równorzędne nagrody w wysokości 3.000 zł brutto oraz jedno wyróżnienie  nagrodzone pamiątkowym albumem.