Kandydaci do nagród i stypendiów do 30 kwietnia

Jeszcze do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Naukowej Miasta Poznania, Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz stypendiów artystycznych i stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

Nagrody artystyczne i naukowe przyznawane są od 1927 roku, wtedy to Rada Miejska uchwaliła statut Nagrody Literackiej Miasta Poznania imienia Jana Kasprowicza oraz nagrody imienia Józefa Łukaszewicza za badania nad historią miasta Poznania. Na przestrzeni lat nagrody przyjmowały różne nazwy, zmieniały się także dziedziny, w których były przyznawane.

Obecnie, w nawiązaniu do tradycji przedwojennej, przyznawane są nagrody artystyczne i naukowe, a także stypendia dla młodych twórców tych dziedzin. Laureatów wyłaniają powoływane przez Radę Miasta Poznania kapituły złożone z wybitnych artystów i naukowców. Wręczanie nagród odbywa się co roku 29 czerwca, w dniu święta patronów miasta podczas uroczystej sesji.

Zgłoszenia kierowane do Kapituły Nagrody Naukowej i Kapituły Nagrody Artystycznej przesyłać należy (lub złożyć osobiście) do Urzędu Miasta Poznania – Wydział Kultury i Sztuki, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje: radnym miasta Poznania, członkom Kapituły, towarzystwom naukowym oraz placówkom naukowym działającym w Poznaniu, władzom Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczelniom wyższym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu, związkom i grupom twórczym.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się, tradycyjnie, 29 czerwca, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania, w Dniu Święta Miasta obchodzonego z okazji imienin jego patronów Piotra i Pawła. Władze miasta Poznania nagrody przyznają już po raz dwudziesty drugi.