Rusza konkurs “Zielony Poznań”

Już po raz dziewiętnasty prezydent Poznania zaprasza mieszkańców, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze oraz podmioty gospodarcze do udziału w “Zielonym Poznaniu” – konkursie na najładniejszy i najbardziej zadbany balkon, taras, zieleniec czy ogród.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele zielonych i ukwieconych balkonów, tarasów, okien, ogrodów przydomowych, zieleńców, podwórek i działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Obiekty będą oceniane w pięciu kategoriach: pierwsza to zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe i szkolne, zielone podwórka, druga: balkony, loggie, tarasy i okna, trzecia to ogrody przydomowe, czwarta – działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a piąta – pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku i wiosną tego roku na terenach wcześniej nie zagospodarowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznie dostępnych.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie – osiedlowym – przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów dokonują dwóch lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego – miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta wybiera najciekawsze tereny zieleni w pięciu kategoriach konkursowych.

Komisje będą brały pod uwagę zarówno wrażenie ogólne, jak i układ kompozycyjny uwzględniając trafność doboru gatunków i odmian. Obiekty zielone muszą się zdecydowanie wyróżniać na tle architektury miasta i pośród innych zgłoszonych terenów zielonych. Istotne, aby były regularnie pielęgnowane i prawidłowo zadbane. Ważne też, by kompozycja była spójna, harmonijna, w dominującym stylu. Charakter założenia powinien być celowy, a zastosowane elementy uzasadnione.

Zdobywcy I miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrodę pieniężną fundowaną przez Prezydenta Poznania, a laureaci II i III miejsca – cenne nagrody rzeczowe od sponsorów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie (karta zgłoszenia w załączniku) przyjmowane będą od 30 kwietnia do 20 czerwca br. w siedzibach rad osiedli, Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta (ul. Libelta 16/20) oraz w siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

To już dziewiętnasta edycja konkursu “Zielony Poznań” organizowanego przez Miasto Poznań. W dotychczasowych osiemnastu edycjach konkursu udział wzięło 44 723 uczestników.