Bilety miejskiej komunikacji są już droższe!

Od dziś zapłacimy drożej za bilety miejskiej komunikacji. Bilet miesięczny będzie kosztował 99 złotych, bilet piętnastominutowy – 2,60, a bilet półgodzinny – 3,40 zł.

Podwyżkę cen uchwalili radni na marcowej sesji rady miasta zgodnie z propozycją przygotowaną przez klub Platformy Obywatelskiej. Zgodnie z nowymi taryfami w strefie A wprowadzone zostają bilety będące połączeniem dotychczasowych biletów czasowych i jednoprzejazdowych: bilet jednorazowy do 15 minut umożliwia również przejazd do 10 przystanków autobusem, a bilet jednorazowy do 30 minut umożliwia również 1 przejazd autobusem na dowolnym dystansie, pod warunkiem że bilet skasowany w tramwaju funkcjonuje wyłącznie jako bilet czasowy, a bilet skasowany w autobusie funkcjonuje jako bilet jednoprzejazdowy lub czasowy, natomiast po opuszczeniu autobusu staje się wyłącznie biletem czasowym, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze czas jego ważności.

Wprowadzone zostają bilety jednorazowe jednoprzejazdowe autobusowe do 10 przystanków na strefy A+B, a także bilety długookresowe (30-dniowe i 3-miesięczne) do 6 przystanków na strefy A+B. Zlikwidowane natomiast zostały bilety na linie pospieszne (od 1 czerwca 2012 roku na liniach pospiesznych obowiązuje opłata taka jak na liniach normalnych), bilety miesięczne (na miesiąc kalendarzowy) – pozostają bilety 30-dniowe oraz krótkookresowe bilety grupowe.

Pojawiły się natomiast inne oferty promocyjne. Bilet 24-godzinny, który zostanie skasowany między godziną 20 w piątek a 24 w sobotę, zachowuje ważność do końca weekendu, czyli do godziny 24 w niedzielę. Bilet „3+1” to oferta dla rodzin: gdy rodzice kupują dwa bilety imienne sieciowe normalne dla siebie i jeden bilet imienny sieciowy ulgowy dla jednego ze swoich dzieci, mają prawo otrzymać jeden bezpłatny imienny bilet ulgowy dla kolejnego dziecka, ważny na czas  odpowiadający najkrótszemu z nabywanych biletów oraz w najtańszej strefie wśród nabywanych biletów.

Będzie można kupić też bilet weekendowy: osoba posiadająca normalny bilet imienny sieciowy może bezpłatnie przewozić pod swoją opieką dzieci w wieku do 15 lat w soboty, niedziele i święta na liniach dziennych w ramach odpowiedniej strefy biletowej.

Bilet „12+1” to oferta dla osób, które kupują bilety imienne sieciowe 30-dniowe przez 12 kolejnych miesięcy (łączna przerwa pomiędzy okresami ich obowiązywania w skali 12 miesięcy nie będzie większa niż 5 dni). Dzięki temu mają prawo do otrzymania jednego bezpłatnego biletu imiennego sieciowego 30-dniowego w najtańszej strefie biletowej spośród tych, na które kupowała bilety w ciągu wcześniejszych 12 miesięcy.

Do końca 31 maja  w Punktach Sprzedaży Biletów można dokonywać zakupu biletów długookresowych wg „starej” taryfy. Data ważności biletu musi rozpoczynać się najpóźniej z dniem 31 maja u. Bilety długookresowe według „nowej” taryfy będzie można zakupić od 1 czerwca.