Euro 2012: ograniczenia w ruchu wokół Strefy Kibica

Euro 2012 rozpoczyna się już 8 czerwca, warto więc przypomnieć wszystkim, którzy poruszają się samochodami po centrum miasta, którędy i w jakich godzinach nie będą mogli przejechać.

Podczas trwania mistrzostw (8 czerwca – 1 lipca) wjazd w okolice placu Wolności  będzie możliwy każdego dnia w godzinach od 6 do 12. W tym czasie można dotrzeć w tę część miasta samochodem, zrobić zakupy, zaplanować  dostawę towaru do biur i restauracji. Pomiędzy godziną 12 a 6 wjazd samochodów w ulice przylegające do Strefy (nie stanowiące jej obszaru) możliwy będzie tylko dla mieszkańców na podstawie wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich „Warunków wjazdu”.

Zakaz wjazdu obowiązywać będzie każdego dnia funkcjonowanie Strefy, w godz. od 12 do 6 rano na ul. F. Nowowiejskiego, na placu Wolności i Alei K. Marcinkowskiego, które pełnić będą rolę dróg życia (ciągów komunikacyjnych dedykowanych służbom ratowniczym oraz służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo). Ruch pieszy i rowerowy na tych ulicach nie zostanie ograniczony. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, chcące dojechać do posesji w tych godzinach, proszone są o zwrócenie się o pomoc do personelu Strefy (służby ochrony w Strefie, policji, straży miejskiej lub wolontariuszy), który służyć będzie pomocą w zakresie: np. dojścia do posesji czy przeniesienia bagażu. Niezbędna pomoc zostanie udzielona w zakresie, jaki umożliwi panująca w aktualnej chwili w Strefie sytuacja (którą warunkuje np. liczba osób przebywających w Strefie, względy bezpieczeństwa).

Oto wykaz ulic wyłączonych z normalnego ruchu pojazdów na czas działania Strefy Kibica w dniach od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku: ulice wchodzące w skład Strefy Kibica, czyli plac Wolności cały, Aleje K. Marcinkowskiego od Podgórnej do 23 Lutego oraz Nowowiejskiego od placu Wolności do 23 Lutego, a także ulice przylegające do Strefy Kibica: zachodnia jezdnia placu Wielkopolskiego, 23 Lutego od Alei K. Marcinkowskiego do wschodniej jezdni placu Wielkopolskiego, Aleja K. Marcinkowskiego od Św. Marcina do Podgórnej, Podgórna od placu Wiosny Ludów do Alei K. Marcinkowskiego, Góra Przemysła,
Franciszkańska, Ludgardy, Paderewskiego, Murna, Sieroca, Żydowska, Dominikańska od Żydowskiej do Szewskiej, Wielka od Klasztornej do Szewskiej, północna i zachodnia jezdnie placu Kolegiackiego oraz sam plac Kolegiacki. ulice Szkolna i część Koziej będą dostępne bez ograniczeń dla taksówek, rowerów oraz dojazdu do parkingów i szpitala.

Mieszkańcy centrum jeszcze w maju otrzymali do skrzynek pocztowych „Warunki wjazdu”. Rozesłane zostały do osób, których pojazdy w dowodzie rejestracyjnym mają wpisany adres zamieszkania na ulicach, znajdujących się w obszarze wyłączonym z ruchu. Ci, do których z różnych przyczyn we wskazanym wyżej czasie nie dotarły „Warunki wjazdu”, mogli zgłaszać się po nie do Zarządu Dróg Miejskich.

Uwaga! „Warunki wjazdu” uprawniają do przejazdu do miejsca zamieszkania, niestety bez prawa postoju lub parkowania na jezdni, chodniku lub poboczu ulicy ze względów bezpieczeństwa.

Żeby mieszkańcom okolic Strefy Kibica zrekompensować utrudnienia, radni miejscy postanowili, że mieszkańcy obszarów wyłączonych z ruchu pojadą za darmo komunikacją miejską od 8 czerwca do 1 lipca. Prawo do przejazdów mają osoby zameldowane na jednej z ulic wyłączonych z ruchu po okazaniu dokumentu tożsamości. W przypadku osób małoletnich, na podstawie legitymacji szkolnej, w której wskazano jedną z wymienionych ulic jako adres zamieszkania, a w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, na podstawie oświadczenia opiekuna, w którego towarzystwie podróżują.

Mieszkańcy będą mogli także bezpłatnie zaparkować swoje samochody na podstawie „Identyfikatora mieszkańca”, od 15 maja do 15 lipca w sektorach 1 – 5, w ramach strefy płatnego parkowania na terenie Poznania na dotychczasowych zasadach. Mogą także
bezpłatnie korzystać z parkingu przy zbiegu ulic: Pułaskiego/Grudzieniec.

Do prawie 250 tys. mieszkań i domów w Poznaniu wysłane zostały w minionym tygodniu ulotki informacyjne, gdzie także można znaleźć komunikat o zmianach w ruchu. Warto zwracać także uwagę na tablice informacyjne rozstawione wokół strefy: także na nich są informacje na temat zasad ruchu wokół niej.

Czytaj także:

Euro 2012 w Poznaniu z wirtualną mapą

Koncerty w Strefie Kibica