Renata Borowska-Juszczyńska od dzisiaj dyrektorem Teatru Wielkiego w Poznaniu

12 lipca zarząd województwa podjął uchwałę powołania Renaty Borowskiej-Juszczyńskiej na dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu. Nowa pani dyrektor będzie piastowała to stanowisko przez kolejne 3 sezony artystyczne.

 – Po zakończeniu całego szeregu procedur związanych z wyłonieniem nowego dyrektora Teatru Wielkiego, od dzisiaj mamy na tym stanowisku panią Renatę Borowską-Juszczyńską. Pani dyrektor była absolutnym liderem od samego początku konkursu. Z uwagi na statut Teatru wymagane było uzgodnienie kandydatury pani Borowskiej-Juszczyńskiej z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Dzisiaj podpisaliśmy z panią Renatą umowę organizacyjno-finansową dot. Teatru Wielkiego, gdyż taki był wymóg formalny. Pokładam w pani dyrektor duże nadzieje podczas tych trzech sezonów. Chciałbym, by na kulturze oszczędzać jak najmniej, ale oczekuję dobrych propozycji repertuarowych tym bardziej, że Teatr Wielki jest w regionie największą i bardzo znaczącą jednostką kulturalną. Z uwagi na sytuację finansową, z jaką borykają się wszystkie instytucje, będziemy przyglądali się każdej wydanej złotówce – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Nowa pani dyrektor zapowiedziała wprowadzenie kilku zmian organizacyjno-personalnych w Teatrze Wielkim.

– Widzę duży potencjał tej instytucji, dlatego wystartowałam w tym konkursie. Jestem menadżerem, o to też chodziło marszałkowi, by taka osoba zajęła się kierowaniem operą. Ale muzyka jest mi także bardzo bliska, ponieważ przez wiele lat byłam związana z różnymi instytucjami kulturalnymi. W Teatrze Wielkim pojawiłam się 2 lata temu na stanowisku zastępcy dyrektora. To doświadczenie było dla mnie również istotne – powiedziała Renata Borowska-Juszczyńska, dyrektor Teatru Wielkiego.

Do współpracy chce zaangażować kompetentne osoby i na to będzie zwracać szczególną uwagę. Dyrektorem ds. ekonomiczno-administracyjnych zostanie Robert Szczepański, były konkurent Renaty Borowskiej-Juszczyńksiej, ubiegający się także o stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego. Świadczy to o tym, że dla nowej pani dyrektor liczą się kompetencje i zaangażowanie. Nie będzie, jak dotychczas, dwóch zastępców dyrektora. Będzie dyrektor artystyczny, którym ma zostać Gabriel Chmura. Na swoich dotychczasowych stanowiskach pozostają Jacek Przybyłowicz (zastępca dyrektora ds. baletu) i Mariusz Otto (dyrektor chóru). Kierownikiem działu promocji i marketingu zostanie Monika Jaworska.

– Z tym zespołem, który jest obecnie można zrobić wiele, pokazał to chociażby przy ostatniej premierze Slow Man. Chcę pielęgnować i rozwijać chór. Moim życzeniem jest, by chór raz w roku mógł zrealizować własny znaczący projekt, który zaistnieje w Polsce i poza jej granicami – powiedziała Renata Borowska-Juszczyńska. – Nie obiecuję cudów, bo wiemy jak trudne mamy czasy. Ale w profilu artystycznym chcę zastosować metodę 80 do 20. W tych 80 proc. będzie klasyka, a w 20 proc. repertuar współczesny. Chcę, by inscenizacja opery była współczesna, wypływająca z aktualnych potrzeb widza. Teatr ma się rozwijać, gdyż współczesny teatr stawia na to, by język był żywy. W Poznaniu mamy duży i bogaty potencjał w środowisku kulturalnym i dlatego chcę z nim współpracować – dodała Borowska-Juszczyńska.

Mała Scena Drabowicza ma być miejscem laboratoryjnych działań. Mają tam znaleźć swoje miejsce młodzi ludzie, którzy są na początku drogi zawodowej oraz studenci uczelni artystycznych. Ma to być bezpośrednia współpraca z tymi młodymi ludźmi. W tym temacie Teatr Wielki ma konkretną misję do spełnienia. Chce także utrzymać tradycję oper studenckich, ale pod nową nazwą „Opera studentom”.

Przez najbliższe 6 miesięcy Renata Borowska-Juszczyńska chce się skupić na jakości muzycznej, podnieść poziom codziennego spektaklu, by nie tylko premiery były na wysokim poziomie artystycznym. Istotną kwestią dla nowej dyrektor jest również zajęcie się sprawą kierownika literackiego, by nie była to tylko funkcja informacyjna, ale również edukacyjna. Rozważane jest wprowadzenie abonamentu nazwanego „Klasyka XX wieku” oraz dalsze edukowanie publiczności.

Na początek Teatr Wielki zaprezentuje „Cyganerię” w reżyserii Marcina Libera, scenografią zajmie się Mirosław Kaczmarek.

Czas pokaże, co z tych wszystkich zamierzeń uda się zrealizować pani dyrektor, gdyż codziennych problemów Teatrowi Wielkiemu nie brakuje…

Czytaj także:

Renata Borowska-Juszczyńska dyrektorem Teatru Wielkiego w Poznaniu?
Teatr Wielki: czy mamy już dyrektora?

Kto będzie kolejnym dyrektorem Teatru Wielkiego?