Ekstremalny patrol w Biedrusku

Dowódcy grup rozpoznawczych wojsk lądowych sprawdzają swoje umiejętności na ekstremalnym sześciotygodniowym kursie taktyczno – wytrzymałościowym na poligonie w Biedrusku. Po raz pierwszy kurs w całości prowadzony jest przez żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania.

Żołnierze wojsk rozpoznawczych przez półtora miesiąca sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności w ekstremalnie trudnym wyzwaniu. Przedsięwzięciem kieruje mjr Waldemar Niwald – kierownik Cyklu Szkolenia S.E.R.E. i Rozpoznania.

Kurs składa się z trzech etapów: pierwszy prowadzony był w środowisku górskim, w Kotlinie Kłodzkiej, drugi realizowany jest w terenie jeziorno-lesistym na poligonie w Biedrusku z wykorzystaniem pasów taktycznych, strzelnic i obiektów wodnych. Natomiast trzeci etap odbędzie się na poligonie w Wędrzynie i będzie obejmować prowadzenie działań rozpoznawczych w ugrupowaniu przeciwnika, taktycznej opieki nad poszkodowanymi w warunkach bojowych, procedury postępowania z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, prowadzenie działań w terenie zurbanizowanym.

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zajmujących stanowiska dowódców plutonów i drużyn rozpoznania. Kurs obejmuje zadania rozpoznawcze realizowane w strefie tyłowej przeciwnika. Realizacja zadań w tej strefie uzależniona jest od umiejętności przetrwania, maskowania, oraz perfekcyjnego posługiwania się uzbrojeniem i sprzętem bojowym. Celem kursu jest przygotowanie żołnierzy do kierowania pododdziałem w sytuacjach stresowych związanych z zagrożeniem życia na polu walki.

Szczególny nacisk położony jest na umiejętności planowania i podejmowania decyzji oraz przewodzenia zespołem ludzkim. Dodatkowo dowódcy przygotowywani są do przebywania w trudnych warunkach terenowych, pogodowych oraz w stanie wyczerpania fizycznego i psychicznego. Kurs zakończy się wręczeniem certyfikatu i emblematu wyróżniającego „PATROL”.

Ćwiczenie PATROL to 6 tygodni i 500 godzin szkoleniowych niezwykle ciężkiej pracy zespołowej uczestników, wielki wysiłek fizyczny i psychiczny. Do kursu przystąpiło 38 żołnierzy a do dnia dzisiejszego na szkoleniu pozostało 13, pozostali nie spełnili rygorów kursu.

Po zakończeniu etapu na poligonie w Biedrusku uczestnicy PATROLU przeniosą się na poligon w Wędrzynie, gdzie spędzą ostatnie dwa tygodnie kursu.