Poznaj poznańską twierdzę

Sekrety twierdzy poligonalnej – to temat spotkania z Przemysławem Maćkowiakiem, autorem książki „Twierdza poligonalna” wydanej w serii „Poznaj Poznań” przez wydawnictwo „Święty Wojciech”. Spotkanie poprowadzi Anna Gruszecka, nie zabraknie też rekonstruktorów w historycznych mundurach poznańskiego garnizonu sprzed 1918 roku.

Poznańska twierdza poligonalna stanowiła jeden z najciekawszych i największych dziewiętnastowiecznych zespołów budowli militarnych w Europie. Zrealizowana w latach 1828-1869 wyróżniała się zarówno walorami architektonicznymi, jak i obronnymi. To ogromne przedsięwzięcie inżynierskie nie pozostało też bez wielopłaszczyznowego wpływu na rozwój miasta. Do czasów dzisiejszych zachowały się jednak tylko skromne relikty umocnień poligonalnych zniesionych w kilku etapach. Ślady umocnień można dostrzec w układzie ulic, a część terenów pofortecznych to obecnie tereny zielone.

Wstęp jest bezpłatny,  a spotkanie odbędzie się 10 października o 17 w Księgarni Naukowej PWN, ul. Mielżyńskiego 27/29.

Ilustracja to jeden z najbardziej znanych widoków poznańskiej twierdzy – panorama z prawego brzegu Warty wykonana według rysunku Juliusa von Minutolego z 1838 roku. Zwraca uwagę Śródszaniec Fortu Winiary górujący nad miastem, z prawej Ostrów Tumski, z lewej zabudowa Starego Miasta. Pocztówka z około 1918 roku ze zbiorów © Przemysława Maćkowiaka.