Delegacja z Niemiec w SPWLąd

Żołnierze z Budeswehry odwiedzili Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych z roboczą wizytą. To początek współpracy między poznańska uczelnią a Szkołą Podoficerską Bundeswehry.

Jednodniową wizytą w Poznaniu złożyli przedstawiciele niemieckiej armii: niemiecki oficer łącznikowy przy Akademii Obrony Narodowej ppłk Thorsten Friedrich Fries oraz przedstawiciel Ambasady Niemiec – szef biura attache obrony st. chor. René Günter Affeldt.

W Szkole Podoficerskiej przybyłych gości przywitał komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych płk Piotr Kriese w towarzystwie st. chor. sztab. Marka Kajko – komendanta poznańskiej SPWLąd. Pułkownik Kriese jest przełożonym SPWLąd Poznań.

Przedstawiciele SPWLąd Poznań w połowie października odwiedzili Szkołę Podoficerską Bundeswehry w Delitzsch niedaleko Lipska w Saksonii.
Rewizyta delegacji niemieckiej to początek perspektywicznej współpracy podjętej przez obie strony.

– Wymiana doświadczeń poszerza horyzonty i jest niezbędnym czynnikiem w szkoleniu współczesnego, profesjonalnego żołnierza – powiedział w trakcie prezentacji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych komendant Centrum. Zgodna decyzja obu stron o współpracy w dalszej perspektywie lepszego szkolenia żołnierzy przyświecała całej wizycie przedstawicieli armii niemieckiej.

Żołnierze Bundeswehry odwiedzili poznańskie koszary oraz poligon. Jednym z głównych punktów wizyty był odwiedziny na podpoznańskim Biedrusku. Delegacja obserwowała słuchaczy, kadrę dowódczą i instruktorską w trakcie działania na poligonie. Goście byli na strzelnicy, torze taktycznym pododdziałów zmechanizowanych, strzelnicy czołgowej oraz obserwowali doskonalenie umiejętności załóg KTO Rosomak.
Delegacja zwiedziła również ekspozycję Muzeum Broni Pancernej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i system szkolno-treningowy Śnieżnik.

Wizyta jest początkiem dłuższej współpracy w szkoleniu żołnierzy między obu armiami.