Budżet Poznania – PiS proponuje zmiany

Już 21 grudnia odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania, na której ma być uchwalony budżet Poznania na 2013 rok. Zdaniem klubu radnych PiS, dokument jest nie do przyjęcia.

Batalia o budżet na 2013 rok wydaje się być już zakończona – klub Platformy Obywatelskiej przedstawił swoje poprawki do dokumentu, które zostały przyjęte przez prezydenta Ryszarda Grobelnego. Oznacza to, że podczas głosowania budżetowego większość radnych poprze budżet. Mimo to klub PiS złożył swoje poprawki, które ma nadzieję osiągnąć.

– Klub Prawa i Sprawiedliwości podjął się zadania choćby częściowego zredukowania fatalnych skutków przyjęcia tego budżetu – tłumaczy Szymon Szynkowski vel Sęk, przewodniczący klubu PiS w radzie miasta. – Przygotowaliśmy 28 poprawek, które można uszeregować w trzy grupy. Pierwsza grupa to poprawki wprowadzające do budżetu ważne społecznie inwestycje, od lat oczekiwane przez mieszkańców. Druga grupa to poprawki wprowadzające oszczędności i racjonalizację wydatków budżetowych. Trzecia grupa obejmuje racjonalizację nakładów inwestycyjnych w poznańskiej oświacie.

W pierwszej grupie klub PiS proponuje przeznaczyć pieniądze na remont ul. Kolejowej (ok. 2 mln zł), remont ulic Stalowej i Folwarcznej, budowę parku Rataje oraz dofinansowanie programów dla osób głęboko niepełnosprawnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Druga grupa poprawek dotyczy ograniczenia kosztów funkcjonowania urzędu miasta – klub PiS uważa, że przeprowadzone przez prezydenta Grobelnego oszczędności okazały się fikcją, a koszty funkcjonowania urzędu ostatecznie wzrosły. PiS proponuje również zwiększenie nakładów na realizację windykacji w Wydziale Finansowym.

– Proponujemy również optymalizację zatrudnienia w niektórych miejskich jednostkach, a także likwidację dublujących się w poszczególnych jednostkach zadań, np. w zakresie planowania transportu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zadania często dublują się z Zarządem Transportu Miejskiego.

Klub PiS proponuje również analizę dotyczącą możliwości wykorzystania outsourcingu przez miejskie jednotki, np. przekazanie podmiotom zewnętrznym obsługi szaletów miejskich i schroniska.

Ostatnią grupą poparawek proponowanych przez klub Prawa i Sprawiedliwości są zmiany racjonalizujące nakłady inwestycyjne w poznańskiej oświacie. Jako przykład jest tutaj podawane VIII Liceum Ogólnokształcące. Na dostosowanie nowego budynku do potrzeb szkoły w 2013 roku ma być przeznaczone 5 mln zł, natomiast dla pozostałych placówek oświatowych jest to 10 mln zł.

– Proponujemy pozostawienie kwoty miliona złotych dla VIII LO oraz rozdysponowanie pozostałej kwoty pomiędzy poszczególne typy placówek oświatowych. To, że poznańska oświata i jej potrzeby są duże nie jest dla nikogo tajemnicą – podkreśla Szynkowski vel Sęk. – Prezydent tłumaczy to tym, że VIII LO jest prestiżowe i musi mieć dobre warunki, jednak my musimy dbać o ogół wykształcenia społeczeństwa, a nie tylko o elity.

Politycy PiS zdają sobie sprawę, że na realizację poprawek inwestycyjnych potrzeba ok. 7 mln zł, jednak podkreślają, że oszczędności, które można uzyskać, będą wynosić ok. 10 mln zł. Jaki będzie los poprawek proponowanych przez PiS – dowiemy się na sesji budżetowej.