Nadal nie wiadomo, ile zapłacimy za wywóz śmieci

18 stycznia poznaniacy mieli się dowiedzieć, ile zapłacą za wywóz śmieci od 1 lipca 2013 roku. Niestety, decyzja po raz kolejny została odroczona.

Poznańska epopeja ze stawkami za wywóz odpadów trwa. Przypomnijmy, że pierwotnie nowe stawki miały zostać przegłosowane już 28 grudnia zeszłego roku, jednak zgromadzenie Związku Międzygminnego “Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańśkiej” odłożyło wówczas decyzję do 18 stycznia. Niestety, również w tym terminie decyzja nie została podjęta.

– Dzisiejsze zebranie było drugą częścią spotkania z 28 grudnia. Wówczas zakładaliśmy, że sejm poradzi sobie z nowelizacją ustawy i będziemy mieli możliwość wykreowania nowego sposobu obliczania stawki, która jest najbardziej oczekiwaną przez mieszkańców informacją – tłumaczy Grzegorz Wojtera, przewodniczący zgromadzenia ZM GOAP.

Tak się jednak nie stało. Jak mówi Wojtera, Sejm nie uchwalił tej zmiany. Dopiero 23 lub 24 stycznia będzie możliwość, żeby parlament przyjął nowe rozwiązania. Według przewodniczącego zgromadzenia ZM GOAP, nowe rozwiązania mają dać możliwość wprowadzenia zróżnicowanych stawek i preferencyjnych rozwiązań np. dla rodzin wielodzietnych.

– Brak takich rozwiązań wykluczył możliwość podjęcia uchwały – tłumaczy Wojtera.

Brak ustalonych stawek to nie jedyny problem, z jakim w najbliższym czasie będzie się musiał zmierzyć ZM GOAP. Niektóre rady gmin zobowiązały swoich przedstawicieli do prezentowania, dyskusji i reprezentowania interesów mieszkańców danej gminy. Te stanowiska w większości dotyczą stawek i metod naliczania. Pojawiły się pogłoski, że niektóre gminy mogą wręcz opuścić związek międzygminny.

– Te stanowiska, są formą dyskusji na temat wysokości stawek i tutaj nie ma nieporozumień między nami w tym zakresie – twierdzi Wojtera. – Wszyscy w ramach ZM GOAP znamy te stanowiska i wszyscy uwzględniamy w dyskusji interes naszych mieszkańców. Wiemy jakie są oczekiwania i jakie są obawy. Jestem przekonany, że ten kompromis ostatecznie zostanie osiągnięty.

Swoje stanowisko przyjęło 8 z 10 gmin uczestniczących w ZM GOAP. Rada Miasta Poznania również przygotowywał się do przyjęcia takiego stanowiska, jednak jak tłumaczy Andrzej Bielerzewski, przedstawiciel Poznania w związku, ostatecznie nie zostało ono przyjęte.

– Na Radzie Miasta Poznania był postawiony wniosek, ale dyskusja została przekazana do Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tam była burza mózgów, ale też konkretne pytanie: jeżeli nie w związku, to jak? – mówi Bielerzewski. – No i ci projektodawcy, którzy krytykowali to co zostało przyjęte na zgromadzeniu, jakoś nie mieli alternatywnej propozycji. Po dużej dyskusji autor sam wycofał stanowisko.

Członkowie ZM GOAP tłumaczyli również, dlaczego w innym związku międzygminnym w aglomeracji stawki za wywóz śmieci są niższe.

– Skierowaliśmy do związku Select [ ] zapytanie, jakie są podstawy przyjęcia tych stawek, czy zostały uwzględnione wszystkie ryzyka – informuje Przemysław Gonera, dyrektor biura ZM GOAP. – To z reguły jest tak, że przd głosowaniem był proponowany poziom 15 zł, ale radni zadecydowali o niższej stawce. Jest tylko pytanie: kto dopłaci, bo ta dopłata nie zbilansuje wszystkiego. Co my zrobimy, jak nam zabraknie pieniędzy?

Najbliższy możliwy termin, kiedy możemy poznać stawki za wywóz śmieci, to przełom stycznia i lutego. Jednak patrząc na dotychczasowe problemy nie można mieć pewności, że termin ten zostanie dotrzymany.

Czytaj też:

Decyzja w sprawie opłat za śmieci – Ruch Palikota protestuje

Rewolucja w wywozie śmieci – o co w niej chodzi?