Rozpoczyna się rozbudowa ulicy Pustej

A to oznacza, że kierowcy będą musieli uważać: w związku z pracami budowlanymi ulica zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Bożeny do ulicy Mogileńskiej. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do połowy lipca 2013 roku.

Objazd do ulicy Bożeny odbywać się będzie ulicami Warszawską i Wandy lub Warszawską, Światopełka i Ścibora. O postępach prac budowlanych i związanych z nimi zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zadanie obejmuje rozbudowę ulic Bożeny i Pustej. Projekt przewiduje budowę jezdni, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, progów zwalniających oraz chodników. Początkowo projekt przewidywał budowę chodnika po południowej stronie ulicy Bożeny (wzdłuż posesji) i północnym fragmencie ulicy Pustej.

Po prezentacji projektu na stronie internetowej ZDM w lutym 2012 roku, w wyniku wniosków Internautów i po spotkaniach z mieszkańcami zadanie zostało poszerzone o budowę chodnika łączącego ulicę Bożeny z pętlą tramwajową Miłostowo oraz wprowadzono zmianę w projekcie polegającą na budowie dodatkowego chodnika, który połączy istniejący chodnik w ulicy Mogileńskiej z projektowanym w ulicy Pustej co zapewni bezpieczne połączenie z przystankiem tramwajowym.

Koszt robót budowlanych wynosi 13705145,97 złotych. Termin realizacji całego zadania został wyznaczony do końca 2013 roku.