Rusza 42. Poznańska Wiosna Muzyczna!

Poznańska Wiosna Muzyczna to festiwal na mapie muzyki współczesnej szczególny: jego pierwsza edycja miała miejsce w roku 1961, a założycielem był jeden z czołowych ówczesnych kompozytorów – Tadeusz Szeligowski.

Festiwal od początku prezentował szerokie spektrum działań współczesnej sceny muzyki nowej, promując zarówno muzykę twórców z Polski, jak i ze świata, co zbudowało jego prestiż, stawiając jednocześnie w szeregu najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce – obok Warszawskiej Jesieni. Jednocześnie podkreślić należy, iż pomimo tradycji i wieku festiwalu, Poznańska Wiosna Muzyczna pozostaje wciąż otwarta na nowe nurty muzyczne ze świata.

42. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna” odbędzie się w dniach 10-13 kwietnia 2013 roku i będzie nosił tytuł “Gesty…, Kontury…”. Poznański festiwal ma ogromne tradycje, jest niewiele młodszy od „Warszawskiej Jesieni”, na którym osobiście bywali wielcy artyści muzyki współczesnej, jak na przykład Witold Lutosławski. Festiwal został w pewnym momencie przekształcony w biennale, jednak taki dwuletni tryb w dużym stopniu utrudnia organizację i sprawia, że Festiwal nie może wpisać się w sposób bardziej regularny w kalendarz imprez muzycznych w Polsce, a także w świadomość słuchaczy i artystów.

Obecny zespół organizacyjny chce przywrócić wspaniałą tradycję „Poznańskiej Wiosny” jeszcze z lat 70. czy 80. i podjąć się z ogromną satysfakcją zadania organizowania Festiwalu co roku, pragnąc tym samym, aby czas na przełomie marca i kwietnia był w muzyce współczesnej kojarzony z „Poznańską Wiosną”. Zamiar organizatorów wsparty jest także ogromny sukcesem frekwencyjnym i artystycznym Festiwalu w roku 2012 i opiniami środowiska, słuchaczy, wykonawców a także kompozytorów o potrzebie powrotu Wiosny do trybu corocznego.

Daje to także w niedalekiej przyszłości szansę na szerszą współpracę z instytucjami zagranicznymi, festiwalami i zespołami na planowanie wspólnych projektów artystycznych, a co najistotniejsze – stwarza możliwość prezentacji w większym stopniu twórczości polskich kompozytorów i w ogóle muzyki współczesnej.

W roku 2013 Festiwal planuje podjąć współpracę z zagranicznymi zespołami muzyki współczesnej – Ensemble Aleph z Francji i RADAR Ensemble z Niemiec. Te uznane w świecie zespoły wykonają w Poznaniu, oprócz międzynarodowego repertuaru, utwory kompozytorów polskich. Zaproszenie tych zespołów na „Poznańską Wiosnę” ma ogromne znaczenie jako aspekt promocyjny polskich twórców, gdyż daje szansę na zaistnienie ich utworów na innych estradach w świecie (na przykład Ensemble Aleph planuje wykonać te same polskie utwory na koncercie w Paryżu w lutym 2013).

Na „Poznańską Wiosnę” został także zaproszony wybitny niemiecki flecista Erik Drescher, który wykona recital na nowym, jeszcze mało znanym instrumencie – flecie glissandowym. Będzie to pierwszy koncert w Polsce zagrany właśnie na tym instrumencie (Erik Drescher wykona między innymi nowy utwór Lidii Zielińskiej, który został zamówiony przez Związek Kompozytorów Polskich w ramach Programu Zamówienia kompozytorskie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Na podkreślenie zasługuje fakt, że podczas koncertu planowane są prawykonania najnowszych kompozycji twórców zagranicznych, co dla festiwalu muzyki współczesnej oraz dla słuchaczy stanowić będzie szczególną wartość.

Prawykonania dzieł kompozytorów zagranicznych oznaczać będą, że „Poznańska Wiosna” jest dla tych twórców imprezą ważną tak, że powierzają Festiwalowi pierwsze wykonania swoich kompozycji. To z kolei ma swoje przełożenie na promocję „Poznańskiej Wiosny” na całym świecie, gdyż zawsze, przy kolejnych wykonaniach, wydaniach, nagraniach utworu podaje się informację o miejscu prawykonania.

Oprócz wykonawców zagranicznych wystąpią w Poznaniu także znakomici polscy artyści: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”, Lutosławski Piano Duo, Balic Neopolis Quartet. Na 42. Festiwalu będzie także kontynuowana idea z poprzedniego roku – recitali młodych polskich wykonawców, specjalizujących się w muzyce współczesnej, dla których występ na tak prestiżowej imprezie ma być promocją i szansą na dalszą karierę. W roku 2013 będzie to Mateusz Loska,
kontrabasista, który ma już za sobą wiele występów w nowym repertuarze, podczas Festiwalu wykona między innymi utwory z elektroniką.

Wreszcie artyści związani z Poznaniem, którzy wystąpią na koncercie poświęconym nestorom poznańskiej muzyki XX wieku i założycielom „Poznańskiej Wiosny” – Tadeuszowi Szeligowskiemu i Florianowi Dąbrowskiemu. Festiwale muzyki współczesnej to jednak w dużym stopniu festiwale kompozytorskie, a więc takie, które prezentują i propagują artystów piszących muzykę dziś lub całkiem niedawno. Tutaj „Poznańska Wiosna” również pragnie kontynuować w ogólnym zamyśle idee z 2012 roku:

– przypominać, utrwalać, a młodym słuchaczom prezentować pierwszy raz wielki dorobek artystyczny muzyki polskiej XX wieku, dzieł, które powoli stają się klasyką XX wieku i twórców polskiej kultury muzycznej z poprzedniego i obecnego stulecia – w 2013 roku będą to Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki, Krzysztof Meyer, Tadeusz Szeligowski, Jan Astriab, Tadeusz Baird, Witold Szalonek
– prezentować twórczość kompozytorów młodszych generacji, z Poznania i z całej Polski, muzyki
powstającej „tu i teraz”, często są to prawykonania, co jest szczególnie cenne dla Festiwalu – w 2013 roku będą to między innym Lidia Zielińska, Jerzy Kornowicz, Zbigniew Kozub, Janusz Stalmierski, Marcel Chyrzyński, Barbara Kaszuba, Wojciech Ziemowit Zych, Aleksander Kościów
– przedstawiać w Poznaniu wybrane zjawiska, utwory i twórców zagranicznych, kompozytorów, którzy są bardzo uznani i znani na zagranicznych festiwalach muzyki nowej – w 2013 roku będą to Pierre Boulez, Iannis Xenakis, Morton Feldman, Yonghi Pagh-Paan, Mauricio Kagel, Helmut Zapf i wielu innych.

Ogólnie podczas Festiwalu planowanych jest 13 prawykonań i 14 pierwszych wykonań w Polsce utworów kompozytorów polskich i zagranicznych. Wiosna Młodych to hasło, za którym kryją się koncerty i wydarzenia artystyczne skierowane do młodej i najmłodszej publiczności. W roku 2012 koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych czy spektakle muzyczne Teatru Atofri cieszyły się ogromnym powodzeniem. Podczas Festiwalu w 2013 roku specjalnym wydarzeniem skierowanym do dzieci ma być koncert „Lutosławski dla dzieci”, podczas którego wykonane zostaną utwory wielkiego kompozytora (w 2013 roku przypada 100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego) przeznaczone właśnie dla dziecięcej publiczności.

Koncert ma mieć specjalną oprawę i ma szansę stać się wyjątkowym wydarzeniem „Wiosny”. Zupełnie nowym wydarzeniem skierowanym do dzieci w wieku 5-8 lat będzie zainicjowanie cyklu artystycznoedukacyjnego pod tytułem Wiosną kwitną instrumenty. Ideą tego koncertu – audycji będzie prezentacja trzech wybranych instrumentów i ich możliwości brzmieniowych, sonorystycznych, stosowanych w muzyce współczesnej oraz krótkich przykładów lub krótszych utworów w całości z literatury współczesnej, przeznaczonej na dany instrument.

Dzieci będą poznawały instrumenty i jednocześnie będą wprowadzane w świat muzyki współczesnej. W roku 2013 będą to: skrzypce, puzon i kontrabas, a w kolejnych latach następne instrumenty. Audycja będzie trwała około 35-45 minut, czyli około 15 minut na jeden instrument wraz z komentarzem osoby prowadzącej. Do projektu zostaną zaangażowani młodzi muzycy specjalizujący się w muzyce współczesnej, członkowie poznańskiego Sepia Ensemble. Prezentacje będą opatrzone
komentarzem, a całość ma być prowadzona w sposób przystępny, trochę zabawny, ale bardzo profesjonalny. Ponadto Festiwal od roku 2013 chce odnowić współpracę z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Po wstępnych rozmowach planowane są pierwsze projekty już na rok 2013, a w kolejnych latach współpraca ma być jeszcze szersza.

Podczas „Poznańskiej Wiosny Muzycznej” słuchacze różnych pokoleń znajdą coś dla siebie – od najstarszej generacji, przez dorosłych i studentów, aż do najmłodszych. Skrupulatnie opracowany program ma także z jednej strony zachęcić słuchaczy mniej zaznajomionych z nową muzyką, a z drugiej znawców, koneserów muzyki współczesnej. „Poznańska Wiosna” 2013 chce być na wzór festiwali europejskich czasem i miejscem dyskusji, twórczej wymiany myśli i wrażeń zarówno dla profesjonalistów jak i dla szerszej publiczności. Festiwal pragnie wnosić „twórczy ferment”, promieniować artystycznie, a także tworzyć wysokie standardy w sferze życia kulturalnego.

Zapoznaj się z programem 42. Poznańskiej Wiosny Muzycznej