Wyższa Szkoła Bankowa połączyła się z Wielkopolską Wyższą Szkołą Turystyki i Zarządzania

11 kwietnia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania podpisały porozumienie w sprawie połączenia się w jedną Uczelnię. Rozpoczął się proces włączania WWSTiZ w struktury WSB w Poznaniu.

Procedura połączenia zakończy się w dniu 1 października 2013r. Jej efektem będzie jedna, jeszcze silniejsza  marka: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Jest to już drugie włączenie innej uczelni w struktury WSB, po ubiegłorocznym połączeniu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej z Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a czwarte połączenie w Grupie Wyższych Szkół Bankowych. Potwierdza ono renomę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, jej stabilność i znaczenie nie tylko na wielkopolskim, ale też ogólnopolskim rynku edukacyjnym.

Po połączeniu Wyższa Szkoła Bankowa będzie oferowała potencjał naukowo-dydaktyczny obu uczelni.
– Dla studentów WWSTiZ to gwarancja dokończenia procesu edukacji w renomowanej Uczelni i zdobycie cenionego przez pracodawców dyplomu – ocenia rzecz Rafał Kaszta, kanclerz WSB. – Zapewnienie naszym studentom możliwie najlepszego startu w życie zawodowe jest dla nas najwyższym priorytetem.

W tej chwili priorytetem działań jest sprawna komunikacja i działania organizacyjne dedykowane studentom WWSTiZ, ich poczucie bezpieczeństwa, wygoda, łatwość dostępu do informacji i niezbędnej pomocy. Studenci i absolwenci WWSTiZ objęci zostają wszystkimi przywilejami dostępnymi dla studentów WSB: programami stypendialnymi, w tym unikatowym programem Very Important Student, dostępem do elektronicznego e-indeksu i extranetu oraz ofertą specjalną  wynikającą z kontynuowania nauki w WSB.

Po włączeniu WWSTiZ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oferować będzie dziewięć kierunków kształcenia, w tym trzy na poziomie studiów magisterskich. Efektem połączenia z Wielkopolską Wyższą Szkołą Turystyki i Zarządzania jest pojawienie się w ofercie WSB kierunku „Turystyka i Rekreacja” na studiach I i II stopnia. Po włączeniu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu studiować będzie ponad 13.tys studentów.

Rosnąca siła marki WSB doceniana jest przez pracodawców i kandydatów i stanowi obiektywny miernik prestiżu naszej Uczelni – dowodem na to jest od 13 lat najlepsza pozycja w Wielkopolsce w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. Zestawienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazuje, że Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest jedną z najchętniej wybieranych uczelni w Wielkopolsce i Polsce. WSB w Poznaniu należy do największej grupy uczelni biznesowych, Grupy Wyższych Szkół Bankowych, która aktualnie kształci ponad 50 tys. studentów i słuchaczy i zgodnie z rankingiem WPROST jest jedną z najbardziej cenionych przez pracodawców w Polsce.