Bieg Na Tak nad Maltą

20 kwietnia w biegu nad poznańską Maltą wystartują osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. To jedyny taki bieg w Polsce. Kondycja i sprawność uczestników to rzecz drugorzędna.   

Już po raz drugi Stowarzyszenie Na Tak we współpracy z niemiecką fundacją Evangelisches Johannesstift organizuje bieg, który nie wyklucza. Chcemy, by każdy bez względu na płeć, wiek i poziom sprawności czuł się pełnoprawnym uczestnikiem biegu i z poczuciem pełnej akceptacji biegł wspólnie z innymi. Proponując kilka różnych dystansów biegowych umożliwiamy udział całym rodzinom, a także tym, dla których maraton czy półmaraton są po prostu za długie  – mówią organizatorzy biegu. – Ideą biegu jest pokazanie, że zdrowych i niepełnosprawnych nie muszą dzielić inne reguły, warunki czy zasady specjalnego traktowania. Po zeszłorocznych doświadczeniach wiemy już, że możliwe jest zorganizowanie imprezy sportowej, która umożliwia udział wszystkim i wszystkim sprawia radość.

W Biegu Na Tak nie ma zawodników uprzywilejowanych, bo – jak mówi Marcin Grabiński, niewidomy maratończyk i uczestnik biegu – „tu każdy jest zwycięzcą”.  Istotą tej imprezy jest żeby się ścigać, na mecie dostać  medal i co ważne –  dostrzec siebie nawzajem. I chyba w tym właśnie tkwi tajemnica wyjątkowej atmosfery Run of Spirit.

Każdemu „Biegowi Na Tak” towarzyszy projekt charytatywny. W tym roku wszyscy, którzy wezmą udział w imprezie, przyczynią się do zakupu busa dla „Kamyka”, którym niepełnosprawni podopieczni dowożeni będą na codzienną rehabilitację.    

Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” – jedna z placówek Stowarzyszenia Na Tak – to dzienny ośrodek terapeutyczny dla 20 osób głęboko i wielorako niepełnosprawnych. To właśnie tam podopieczni znajdują bezpieczne dla siebie miejsce, gdy  przestają chodzić do szkoły. Ze względu na duży stopień niepełnosprawności trudno znaleźć dla nich jakąkolwiek inną placówkę, w której mogliby spędzać czas, uczyć się i odbywać rehabilitację. „Kamyk” otacza również wsparciem rodziny osób niepełnosprawnych. Gdyby nie pomoc, jaką oferuje, ich bliscy musieliby całkowicie zrezygnować z własnego życia i podporządkować je wyczerpującej, całodobowej opiece nad coraz starszym dzieckiem. – Podziwiamy siłę i odwagę rodziców, którzy nie chcą oddawać swoich niepełnosprawnych dzieci do domów pomocy społecznej, ale wiemy, jak ciężką pracą jest sprawowanie nad nimi ciągłej opieki – mówi Natalia Marciniak–Madejska – kierowniczka placówki. – Dlatego istnienie i funkcjonowanie „Kamyka” traktujemy jako misję i cel sam w sobie.

Jak powiedział jeden z uczniów Freuda – Jacques Lacan: „Pełnię człowieczeństwa można osiągnąć dążąc do realizacji ideałów”. Tymi, które przyświecają organizatorom „Biegu Na Tak” są: integracja oraz wsparcie osób z głębszą i złożoną niepełnosprawnością.
– Naprawdę niewiele trzeba, by wyrazić swoje poparcie dla tych ideałów. Można zrobić tak wiele po prostu biegnąc. Liczymy na to, że ludzie wykorzystają tę szansę – mówią organizatorzy.

Stowarzyszenie Na Tak, jako organizacja pożytku publicznego, na co dzień podejmuje wiele inicjatyw na rzecz polepszania jakości życia osób niepełnosprawnych, robiąc to w dużej mierze dzięki wsparciu innych osób. „Bieg Na Tak”, organizowany raz w roku, stał się jednak dla organizatorów imprezą o szczególnym przesłaniu i szczególnym znaczeniu, przez  fakt jej dostępności dla każdego oraz bardzo wyjątkowej atmosfery.

Program biegu:

9.30  Ceremonia otwarcia biegu
10.00 Bieg dla dzieci 200 m
10.15 Bieg dla dzieci 400 m
10.30 Bieg dla dzieci 800 m
10.45 Dekoracja Biegi dla dzieci
11.00 Bieg bez barier 1500 m – 1 tura
11.30 Bieg bez barier 1500 m – 2 tura

12.00 – 12.15 Część oficjalna, Dekoracja Bieg bez barier
12.30 Fun Run 5,7 km

12.30 Run of Spirit 11,4 km
12.40 Nordic Walking/Walking 5,7 km
14.30 Dekoracja Fun Run, Nordic Walking, Run of Spirit