Rewitalizacja Świętego Marcina – zaczęły się konsultacje

W Centrum Kultury Zamek działa już punkt konsultacyjny Strefy św. Marcin. Mieści się w czerwonej tubie na parterze, a wszyscy chętni mogą go odwiedzać w każdą środę w godzinach od 16 do 19.

Przypomnijmy, że Centrum Kultury ZAMEK zostało koordynatorem rewitalizacji ulicy Święty Marcin – tak zadecydowały władze miasta – a przygotowany przez centrum program ma na celu ożywienie ulicy.

CK ZAMEK wskazany został przez Zarząd Miasta Poznania jako koordynator działań, których celem jest ożywienie ulicy Święty Marcin. Tym samym CK ZAMEK uczestniczyć będzie w wypracowywaniu konkretnych propozycji , które ujęte zostaną w „Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030”. Dokument ma powstać w listopadzie br. i odnosić się do przyjętych w ubiegłym roku przez Radę Miasta założeń i kierunków dla tego Programu. Celem podstawowym „Programu dla śródmieścia” jest doprowadzenie do trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego, przestrzennego i gospodarczego śródmieścia Poznania.

Program dla Śródmieścia. Założenia i Kierunki Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030” opracowany został przez Komisję Rewitalizacji Rady Miasta Poznania m.in. na podstawie zeszłorocznych konsultacji społecznych (przeprowadzonych we współpracy z Instytutem Socjologii UAM)oraz wniosków z „debaty publicznej o rozwoju i odnowie śródmieścia Poznania”(zrealizowanych również ze śródmiejskimi radami osiedli oraz organizacjami pozarządowymi i ruchami miejskimi).

W punkcie konsultacyjnym można zgłaszać tam swoje idee, pomysły oraz uwagi dotyczące rewitalizacji ulicy św. Marcin. Ci, którzy wola kontakt mailowy, mogą także i tą drogą wysyłać swoje opinie pod adresem: strefaswmarcin@ckzamek.pl.

Czytaj także:

Rewolucja na Świętym Marcinie?

Czy ze Świętego Marcina zniknie płot?

Święty Marcin się zamknie, a przez to… otworzy