W wielkopolskich firmach jest bezpieczniej, ale…

21 śmiertelnych i 25 ciężkich – tyle wypadków zgłoszono tylko w tym roku do Okręgowej Izby Pracy w Poznaniu. Przypadający 28 kwietnia Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest dobrą okazją, aby sprawdzić, jak w Wielkopolsce dba się o pracowników.

Z badań okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że ponad 80% wypadków w pracy najczęściej występuje z przyczyn organizacyjnych i ludzkich (w efekcie nieprawidłowych zachowań pracowników spowodowanych zaskoczeniem niespodziewanym wydarzeniem), a w najmniejszym stopniu z powodów technicznych.

Chcąc ograniczyć liczbę niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników zdarzeń, firmy powinni skupić się zarówno na dążeniu do stałej poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak i na budowaniu kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników. Także instytucje prowadzące działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy podejmują inicjatywy, które w jeszcze większym stopniu mają zachęcić pracodawców do dbania o swoich pracowników.

Jedną z nich była Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012, opracowana przez Inspektora Pracy w Poznaniu. Jej celem było zmniejszenie liczby wypadków przy pracy dzięki kształtowaniu i propagowaniu w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa, a także zachęcenie pracodawców do działań ograniczających występowanie wypadków przy pracy. Program zakładał organizację m.in. konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

W ramach projektu zostały zorganizowane dwa konkursy – „Mniej wypadków”, w którym nagrodzono 13 firm, które osiągnęły największy spadek wypadkowości m.in. Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Pollena czy Volkswagen Poznań, a także konkurs „Solidarni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy”, który miał na celu promowanie działań pracodawców w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w pracy w Wielkopolsce.  

Najwyżej oceniono „dobre praktyki” w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane w Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu, który w ramach dążenia do poprawy bezpieczeństwa wdraża m.in. system BBS (Behavioral Based Safety), czyli bezpieczeństwo oparte na zachowaniach. Dzięki niemu możliwy jest systematyczny monitoring zagrożeń i wprowadzanie rozwiązań, które mają zmienić podejście pracowników do kwestii bezpieczeństwa i wpłynąć na jego poprawę.

W konkursie nagrodzono także Bridgestone Poznań, w którym dzięki nieustannemu dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy, a także wdrażaniu nowych rozwiązań w ciągu 15-letniej działalności firmy nie doszło do ani jednego śmiertelnego czy ciężkiego wypadku, a częstotliwość mniejszych wypadków systematycznie spada.

Chcąc zwiększyć wiedzę pracowników na temat zagrożeń spowodowanych przez maszyny oraz zasad działania systemów bezpieczeństwa, a tym samym ograniczyć wypadki podczas pracy na maszynach, w centralnej części fabryki Bridgestone w Poznaniu powstał tzw. warsztat bezpieczeństwa. To w nim doświadczeni instruktorzy przeprowadzają szkolenia dla przyszłych i obecnych pracowników firmy m.in. z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ppoż. Ćwiczenia prowadzone są na 5 odrębnych symulatorach, które mają zobrazować niebezpieczeństwo, którego źródłem może być nieprawidłowa obsługa maszyn jak np. wkręcenie, pochwycenie, zmiażdżenie.

Podsumowanie Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy planowane jest na maj 2013.