Bałagan z biletami: moBILET przestanie działać?

Chociaż przetarg na nowego dostawcę usługi elektronicznego biletu nie został jeszcze rozstrzygnięty, to operator systemu moBILET ogłosił wycofanie z Poznania. Jak się jednak okazało, alarm był przedwczesny…

moBILET to popularny system do kupowania biletów komunikacji miejskiej przez telefon komórkowy, dzięki czemu pasażerowie mogą się uniezależnić od kiosków i zawodnych biletomatów. moBILET umożliwia również płacenie za postój w Strefie Płatnego Parkowania. System działa nie tylko w Poznaniu, ale też w wielu innych miastach w Polsce – jest więc bardzo wygodny dla osób mobilnych.

Niestety, we wtorkowy poranek wszyscy użytkownicy systemu w Poznaniu dostali wiadomość o wyłączeniu usługi na terenie stolicy Wielkopolski. Miałoby to mieć związek z przetargiem prowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego, mającym wyłonić nowego operatora elektronicznego systemu sprzedaży biletów. ZTM tłumaczy, że przetarg musiał zostać ogłoszony ze względu na obowiązujące w Polsce prawo o zamówieniach publicznych.

W postępowaniu tym uczestniczył zresztą również operator systemu moBILET. Podczas otwarcia ofert, które nastąpiło w ostatni dzień kwietnia okazało się, że dotychczasowy operator złożył propozycję droższą o ponad 11 tys. zł od najtańszej oferty, zadeklarowanej przez firmę Skycash, a opiewającej na 38 tys. 124 zł. Trzecią ofertę złożyła firma Mpay, ale jest ona niemal dwa razy wyższa niż propozycja moBILETu (ponad 90 tys. zł).

Otwarcie ofert najwyraźniej wystraszyło dotychczasowego operatora – na stronie internetowej moBILETU pojawiła się informacja o wycofaniu usługi z rynku poznańskiego od 1 maja 2013 roku. Podobną wiadomość za pośrednictwem sms-ów operator rozesłał do swoich poznańskich klientów. Sęk w tym, że nawet firma Mpay, która złożyła najdroższą ofertę, ma szansę na wygranie przetargu – tym bardziej więc na zwycięstwo ma szansę moBILET. Otwarcie ofert nie równa się bowiem wyłonieniu zwycięzcy.

Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego odpowiedzialni za przetarg byli bardzo zaskoczeni informacjami

rozsyłanymi przez moBILET. Podkreślali, że otwarcia ofert nie można w żadnym wypadku traktować jak

rozstrzygnięcia przetargu – to bowiem nastąpi dopiero pod koniec maja. Obecnie postępowanie przetargowe

trwa, badane są szczegóły złożonych propozycji.

Chaos informacyjny nie spodobał się pasażerom korzystającym z moBILET. Na facebookowym profilu firmy

odpowiedzialnej za elektroniczne bilety rozpętała się prawdziwa burza dotycząca wyłączenia usługi. Użytkownicy krytykowali ZTM i zwracali uwagę, że system jest bardzo dobry – nie trzeba go zatem zmieniać.

Na szczęście kilka godzin po informacji o wycofaniu usługi użytkownicy moBILETU otrzymali dobrą wiadomość – system będzie działał w Poznaniu jeszcze przynajmniej do końca czerwca 2013 roku. Na stronie internetowej moBILETU pojawiło się kolejne oświadczenie:
“Z powodu wygaśnięcia umów z poznańskim ZTM i ZDM byliśmy w dniu dzisiejszym zmuszeni uprzedzić użytkowników systemu moBILET o planowanym zawieszeniu funkcjonowania usługi w Poznaniu po dniu 30 kwietnia.

Dzięki wysiłkom wszystkich stron udało się wspólnie znaleźć rozwiązanie, które pozwoli mieszkańcom Poznania i Aglomeracji korzystać z mobilnych płatności co najmniej do czasu rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia nowego operatora. Porozumienie przewiduje przedłużenie umów do końca czerwca 2013. Usługa moBILET będzie zatem nadal aktywna w Poznaniu – zarówno w komunikacji miejskiej jak i płatnym parkowaniu.

Jest to oficjalna i aktualna decyzja, jednak jeszcze przez pewien czas mogą spływać do użytkowników wiadomości e-mail dotyczące zawieszenia usługi, które zostały wysłane przed decyzją o aneksowaniu umów.”

Podobne przedłużenie umowy zostało podpisane z operatorem drugiego systemu elektronicznej sprzedaży biletów – CallPay. Nie da się jednak ukryć, że – również dzięki wysiłkom wszystkich stron – zaufanie pasażerów komunikacji miejskiej zarówno do moBILETU, jak i do ZTM zostało podkopane.