MPK zaprasza do oddawania krwi

Od piątku 31 maja do niedzieli 2 czerwca Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy MPK Poznań przeprowadzi otwartą akcję poboru krwi. Specjalny autobus stanie w piątek i sobotę w zajezdni przy ul. Głogowskiej, a w niedzielę pod stadionem przy ul. Bułgarskiej. Krew będzie można oddać w godzinach 8 – 13, a wszyscy dawcy w wieku od 18 do 45 lat będą mieli możliwość zapisania się do Banku Dawców Szpiku.

Czemu służy przeszczep szpiku?

Przeszczep komórek macierzystych krwi obwodowej lub szpiku (jako ich źdródła) jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych, a najskuteczniejszą w przypadku leczenia białaczek i anemii aplastycznej (niedokrwistości na tle nieprawidłowej funkcji szpiku).
Jak zostać potencjalnym dawcą szpiku?
Potencjalny dawca szpiku to osoba, która jest kandydatem na dawcę szpiku lub komórek macierzystych czyli spełnia warunki wpisu do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku prowadzonego przez “POLTRANSPLANT”.

Dawcą szpiku lub komórek macierzystych może zostać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 45 rokiem życia.

Procedura kwalifikacji nie jest skomplikowana, trwa około 15-20 miniut.

1. Aby zostać potencjalnym dawcą szpiku należy: wypełnić “Kartę ewidencyjną” oraz “Kwestionariusz dla krwiodawców”.
2. Po wypełnieniu formularzy zgłosić się na badanie lekarskie.
3. Po zakwalifikowaniu przez lekarza pobiera się ok. 10 ml krwi żylnej na badanie antygenów zgodności tkankowej (układu HLA).
4. Wynik badania i dane osobowe zostają zapisane w bazie kandydatów na dawcę szpiku kostnego POLTRANSPLANTU.
5. Potencjalny dawca szpiku otrzyma zawiadomienie o wpisie do rejestru po około 2-3 miesiącach od pobrania krwi na badanie.

Podstawowe kryteria uniemożliwiające przystąpienie do Rejestru:
– zakażenie wirusem HIV (lub przynależność do grupy podwyższonego ryzyka zakażenia tym wirusem)
– zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B lub C
– choroby weneryczne
– aktywna gruźlica w okresie minionych 5 lat
– cukrzyca jeśli wymaga podawania leków p/ cukrzycowych
– aktywna astma wymagająca podawania leków (jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków to może być zakwalifikowany)
– przebyty zawał serca, zabiegi naczyniowe na sercu (pomostowanie) i inne schorzenia wymagające ciągłego podawania leków (wypadanie płatka zastawki dwudzielnej), zaburzenia rytmu nie wymagające leczenia są akceptowalne
– epilepsja
– nadciśnienie – jeżeli jest utrzymywane na prawidłowym poziomie przez leki to kandydat może być zaakceptowany
– stosowanie leków hormonalnych z wyjątkiem leków antykoncepcyjnych
– ciąża i laktacja bezwzględnie dyskwalifikuje dawcę (czasowo)
– łuszczyca

W przypadku zgodności genetycznej dawcy i biorcy pobiera się:
* komórki macierzyste z krwi obwodowej przy użyciu urządzenia o nazwie separator. Można je wykonywać ambulatoryjnie, trwa ono 3-4 godzin.

* szpik jako źródło komórek macierzystych – w znieczuleniu ogólnym poprzez nakłucia talerzy biodrowych. Pobieranie szpiku łącznie ze znieczuleniem trwa zwykle 60-90 minut. Dawca przyjmowany jest na oddział rano w dniu pobrania szpiku i opuszcza szpital dzień po pobraniu szpiku.

U dawcy pełna regeneracja szpiku lub komórek macierzystych następuje w ciągu 2-3 tygodni.

Szanse chorego na znalezienie zgodnego dawcy szpiku
Dawcę rodzinnego zgodnego genetycznie może mieć zaledwie 25-30% potrzebujących chorych. Dla chorych nie mających zgodnego dawcy rodzinnego dużą szansą na przeprowadzenie tego zabiegu jest znalezienie niespokrewnionego zgodnego genetycznie dawcy. Prawdopodobieństwo znalezienia zgodnego niespokrewnionego dawcy jest tym większe im większy jest rejestr dawców.

Prawdopodobieństwo zostania rzeczywistym dawcą po zarejestrowaniu się jako potencjalny wynosi: ok. 13 osób na 10 000 potencjalnych dawców.

Czy jest możliwa zmiana decyzji?
Tak. Jeśli zaistnieją powody uniemożliwiające rzeczywiste oddanie szpiku lub komórek macierzystych w każdej chwili można swoją decyzję odwołać.

Ilość dawców szpiku w rejestrach: w Niemczech to ok. 3,3 mln na 82,2 mln mieszkańców, w Wielkiej Brytanii ok. 0,7 mln na 59,1 mln mieszkańców, a w Polsce – zaledwie ok. 0,04 mln na 38,8 mln mieszkańców.