TriGranit odpowiada na pytania internautów

Nie milkną kontrowersje związane z nowym centrum handlowym Poznań City Center oraz dobudowanym do niego nowym dworcem PKP. TriGranit postanowił odpowiedzieć na część zarzutów, jednak intnernauci od razu zarzucili spółce niespójność odpowiedzi.

Najgłośniejszy konflikt nowym poznańskim dworcem PKP w tle dotyczy dojścia z nowych przystanków tramwajowych na moście Dworcowym do budynku dworcowego. Organizacje społeczne i sami poznaniacy nie wciąż nie mogą zrozumieć, dlaczego powstał tunel podziemny, który wydłuża drogę do dworca prawie dwukrotnie.

Na wszystkie zarzuty i sugestie postanowił odpowiedzieć inwestor odpowiedzialny nie tylko za centrum handlowe i nowy budynek dworca, ale też realizujący nowy układ drogowy wokół Poznań City Center. Wśród odpowiedzi znalazły się nie tylko te mówiące o dziury w parkingu, ale też m.in. dotyczące właśnie feralnego przejścia podziemnego.

Jednak internauci od razu wyłapali nieprawdziwe informacje, jakie pojawiły się w odpowiedzi na pytanie o brak przejścia naziemnego. TriGranit napisał bowiem, że alternatywną drogą wobec przejścia przez centrum handlowe pasażerowie będą mieli do pokonania jedynie 180 metrów. Te szacunki wydają się jednak dziwne, ponieważ według wyliczeń Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania ta droga będzie miała ok. 419 metrów.

Co ciekawe, na dostępnych w internecie mapach satelitarnych odległość pomiędzy wyjściem z przejścia podziemnego a nowym budynkiem dworca rzeczywiście wynosi ok. 180 metrów, jednak jest to odległość w linii prostej, której po przebudowie układu drogowego nie da się osiągnąć. Poza tym odległość ta nie uwzględnia dojścia z przystanków tramwajowych, a jedynie z przejścia podziemnego. Co więcej, ta droga pozostanie jedyną dostępną po zamknięciu centrum handlowego – a to zamykane będzie zawsze na noc.

Poznaniacy krytykują również strop, który znajduje się nad peronami 1, 2 i 3. Głównym zarzutem jest to, że użyte materiały nie mają nic wspólnego z estetyką. TriGranit broni się podając, że pod budynkiem przejeżdżają również parowozy, zatem inne materiały szybko uległyby zniszczeniu. Inwestor rozważa jednak wykonanie ażurowych sufitów nad samą przestrzenią peronów. Co ciekawe, estetyczne pokrycie sufitów w przestrzeni peronowej było możliwe na innym dworcu kolejowym w Polsce: w Krakowie. Tam nie przeszkadzał ani ruch pociągów ani trakcja elektryczna.

Poniżej publikujemy wszystkie pytania i odpowiedzi, które ukazały się na prfilu Facebookowym Poznań City Center.

1. Ja bym wam polecał zrobić coś z dziurami – wylotami deszczówki z parkingu nad torami. Podczas ulewy woda leje się strumieniem na drzwi pociągów.

To sytuacja przejściowa, za którą serdecznie przepraszamy! Parking nie jest jeszcze ukończony – będzie jeszcze uszczelniony, a świetliki w stropie parkingu będą zadaszone.

2. Mnie cały czas ciekawi temat oświetlenia peronów i wykończenia sufitu nad nimi.

Z uwagi na fakt, iż pod budynkiem dworca, między peronami I, II i III przebiega kolejowa sieć trakcyjna budowa sufitów podwieszanych nie jest możliwa. Pod budynkiem nowego dworca i stropami parkingu przejeżdżają także parowozy, czego efekty widoczne są gołym okiem. Montaż w tym miejscu jakiejkolwiek konstrukcji byłby obliczony na krótkotrwały efekt, wymagający non stop napraw i wymiany. Inwestor rozważa jednak wykonanie ażurowych sufitów, nad samą przestrzenią peronów pod nowym dworcem kolejowym. Pozostała powierzchnia zostanie pomalowana odporną na zniszczenia i zabrudzenia farbą, zamontowane zostanie efektowne oświetlenie liniowe, podobnie, jak np. na nowym dworcu w Katowicach.

3. Czy schody z budowanej kładki będą prowadziły bezpośrednio na peron PST pod wiatą?

Projekt budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego nigdy nie przewidywał takiego rozwiązania. Kładka ma obsłużyć przewidywany największy ruch pieszych docierających na dworzec od strony ulicy Głogowskiej, od strony MTP. Wejście na kładkę zaprojektowano na placyku przy Dworcu Zachodnim.

4. Brak zintegrowanej informacji wizualnej ujednoliconej na całym dworcu.

Informacja wizualna na terenie nowego dworca wykonana została według europejskich wytycznych obowiązujących w obiektach kolejowych. TriGranit może ingerować wyłącznie w przestrzeń wchodzącą w obszar budowy ZCK, czyli galerię i przestrzeń nad peronami, a nie ponosi odpowiedzialności za cały teren dworca kolejowego i okolicy. Na terenie centrum handlowego Poznań City Center będzie realizowany odmienny system informacji wizualnej, zbieżny z formą i elementami konstrukcji całego projektu.

5. Jaka nawierzchnia docelowo będzie na stanowiskach autobusowych?

Standardowa w takich miejscach kostka betonowa, a także kostka granitowa, najbardziej trwały i praktyczny materiał stosowany powszechnie na zewnętrznych powierzchniach dworców autobusowych. Praktycznie cała nawierzchnia peronów nowego dworca PKS została już wykonana.

6. Oczekuję jasnej odpowiedzi czy ta reklama zniknie na jesieni czy zostanie na zawsze (dot. reklamy ‘tu budujemy’).

Jak już wielokrotnie informowaliśmy – reklama jest tymczasowa, związana z kampania promującą otwarcie nowego centrum handlowego i komunikacyjnego, zniknie wraz z otwarciem PCC, a przez tę przeszkloną część będzie można spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na Poznań 😉

7. Są dostępne jakieś wizualizacje po przebudowie tego węzła? Bo zastanawia mnie co się tam dzieje i jak to potem będzie wyglądać? / Czy są gdzieś plany drogi, która miałaby łączyć City Center i ulicę Hetmańską?

Budowa dróg wokół Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, w sumie ok. 2,5 km nowych dróg, obejmuje, zgodnie z projektem, budowę skrzyżowania Towarowa/Matyi/Przemysłowa, przedłużenie ulicy Jakuba Wujka, przedłużenie ulicy Składowej, fragment tzw. Małej Głogowskiej (w przyszłości to właśnie tę drogę będzie można przedłużyć dalej, aż do Hetmańskiej, włącznie z budową linii tramwajowej), budowę przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów, nowego przystanku tramwajowego, ronda w pobliżu dworca autobusowego i PCC. Budowa nowych dróg wokół Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego oraz remont istniejących obejmuje obszar ok. 5.5 hektarów, podczas gdy cały obszar Wolnych Torów to ponad 100 hektarów czekających na zagospodarowanie przez inwestorów ściągniętych przez miasto oraz PKP według planów, które niestety, nie zostały jeszcze jednoznacznie opracowane.

Aktualne plany dotyczące budowy dróg w okolicy PCC znaleźć można na stronie internetowej ZDM Poznań.

8. Czy w centrum handlowym będą dodatkowe kasy biletowe PKP?

Nie, kasy biletowe będą jedynie na dworcach PKP Poznań Główny i Poznań Zachodni. W galerii handlowej będzie można za to nabyć bilet w automatach biletowych. Ich ilość i dokładne umiejscowienie będą uzgadniane z partnerami z PKP. To sami przewoźnicy muszą zdecydować, w ilu miejscach, w jaki sposób chcą sprzedawać bilety na swoje pociągi. Podobnie rzecz ma się z porozumieniem między PKS a PKP co do możliwości zakupu biletów autobusowych i kolejowych w kasach obydwu dworców. Generalnie, odchodzi się od sprzedaży biletów w kasach biletowych zastępując je biletomatami i zakupem przez internet.

9. Dlaczego na perony nie ma schodów w dwie strony, a w centrum handlowym takowe będą?

Przepisy budowlane związane z wymogami bezpieczeństwa dopuszczają jako drogę ewakuacyjną jedynie schody stałe. Perony, które były wcześniej zmodernizowane przez PKP PLK są zbyt wąskie, aby zmieściły się tam schody ruchome w obie strony i dodatkowo, wymagane przepisami schody stałe. Nie było zatem praktycznie innej możliwości. Zdając sobie z tego sprawę każdy z peronów został przez nas skomunikowany z halą nowego dworca nowoczesnymi, pojemnymi windami. Nawet dla obecnego rozwiązania, TriGranit musiał zdobyć odstępstwo od obowiązujących przepisów. Zbudowane zostaną dodatkowe schody ruchome do góry, którymi będzie można dostać się bezpośrednio z peronu na parking. Odciążą one z pewnością ruch tych pasażerów, którzy zostawią na nim swoje auta. Co do centrum handlowego wraz z parkingiem – mówimy o zupełnie innej kubaturze (ponad 150 tys. m kw), budynku trzykondygnacyjnym, w którym komunikacja między piętrami odbywa się głównie przy użyciu schodów.

9b. Jeśli faktycznie jest tak jak mówicie, to dlaczego na dworcu w Warszawie na perony mogą być jedynie schody ruchome?

Mówimy o obiekcie, który powstawał w innych czasach, w oparciu o inne, obowiązujące wówczas przepisy, także bezpieczeństwa, które nie nakładały na inwestora konieczności montowania schodów tradycyjnych jako drogi ewakuacyjnej. Wymiary peronów są także nieporównywalne z poznańskim dworcem. Ponadto, właśnie z doświadczeń warszawskich wynika, że brak schodów stałych jest rozwiązaniem dyskusyjnym, znacząco utrudniającym ruch w przypadku awarii, które zdarzają się nagminnie. Wówczas pokonywanie wysokich stopni unieruchomionych przez awarię schodów jest prawdziwą drogą przez mękę. Przypominamy też, że obecne rozwiązanie jest mimo wszystko znaczącym krokiem naprzód, ponieważ PKP w swoich wcześniejszych planach modernizacyjnych nigdy nie przewidywało lokowania schodów ruchomych, a jedynie dodatkową windę z każdego peronu prowadzącą do tunelu.

9c. Jeśli faktycznie nie ma na nie miejsca to czy nie można chociaż zastosować takiego rozwiązania, jak na dworcu we Wrocławiu (taśma)?

Każdy dworzec to inna, niepowtarzalna architektura. W przypadku dworca Poznań Główny w miejsce wrocławskiego rozwiązania z taśmami przyjęto wariant z budową obszernych, bardzo estetycznych i pojemnych wind. Przeszkodą przy ewentualnej budowie taśm była bardzo ograniczona pojemność peronów poznańskiego dworca oraz dodatkowo, wbudowane w perony co kilka metrów betonowe słupy, na których wznosi się cała konstrukcja dworca i parkingu. Taśmy zajmują bardzo dużo miejsca, w rzucie jest to nawet kilkanaście metrów, a dochodzi do tego przestrzeń przed i poza taśmą, wymagana na komfortowe dojście.

10. Czy będzie monitoring przejścia podziemnego?

To pytanie należałoby skierować do miasta, a konkretnie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Inwestor budując na zlecenie miasta przejście podziemne stwarza taką techniczną możliwość, jednak nie ma kompetencji w podejmowaniu decyzji o zaprojektowaniu i wykonaniu systemu monitoringu. Obiekt centrum handlowego Poznań City Center, nowego dworca PKP i PKS będą objęte monitoringiem, także stałą ochroną wraz z terenem przylegającym do centrum. Można zatem przyjąć, że miejsce to, podobnie jak i przejście podziemne będą w pełni bezpieczne, a na pewno pod stałą obserwacją.  

11. Większym problemem niż powierzchnia dworca PKS jest fakt, że połowa jego peronów nie będzie przykryta tubą, czyli jak będzie padał deszcz to ludzie będą centralnie moknąć.

Nowy dworzec PKS ma 19 stanowisk. Tylko trzy, wyraźnie wydzielone, do obsługi linii międzynarodowych będą usytuowane w przestrzeni otwartej, a więc bez zadaszenia. Pozostałe perony znajdują się pod budynkiem dworca, są zadaszone. W przypadku 7 stanowisk, znajdujących się najbliżej obrysu dachu budynku, od dobrej woli kierowców będzie zależało, czy cały autobus znajdzie się pod dachem, czy też niewielka jego część będzie wystawała „na zewnątrz”.

12. Dlaczego TriGranit nie słucha mieszkańców i nie chce zrobić przejścia naziemnego?

Wszelkie drogi dojazdowe i dojścia do PCC zostały poprzedzone trwającymi ponad rok negocjacjami z miastem, zostały zaprojektowane wspólnie z partnerami reprezentującymi miasto, którzy uznali, że będzie to rozwiązanie najbezpieczniejsze, także najkorzystniejsze dla rowerzystów (osobna ścieżka rowerowa w przejściu podziemnym), dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami dziecięcymi. Lokalizacja przejścia podziemnego uwzględnia przyszłość Wolnych Torów, na których do zagospodarowania, z różnymi funkcjami pozostało jeszcze ponad 100 hektarów. Przejście podziemne powstaje na wyraźne życzenie miasta. Nieprawdą jest, że osoby korzystające z przejścia podziemnego będą zmuszane do przechodzenia, w drodze na dworzec PKP przez galerię handlową. To tylko jedna z opcji. Alternatywą jest droga od wyjścia z tunelu przejścia podziemnego do Mostu Dworcowego i dalej Mostem Dworcowym na nowy dworzec kolejowy (w sumie ok. 180 metrów). Centrum handlowe będzie zamykane na noc, więc niemożliwe jest, aby wraz z zamknięciem Poznań City Center odciąć ludziom drogę na dworzec. Nikt tego nie planuje.

Czytaj też:

Poznań City Center: są już pierwsi najemcy!