Poznański Budżet Obywatelski: mamy 120 zgłoszeń!

Do piątkowego wieczora do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło ponad 120 projektów na Poznański Budżet Obywatelski 2014. Liczenie jednak jeszcze trwa, bo bo zgłaszać swoje pomysły można było do 7 lipca, do północy. Jakich projektów jest najwięcej?

Do wyboru mamy między innymi: muzeum tenisa, stadion, piłkarsko-żużlowy, akcja społeczna przeciw czerniakowi, tory łucznicze, ogród meteorologiczny, międzynarodowy dzień deskorolki, dziecięce radio, renowacja lwiarni i ptaszarni w Starym Zoo.

Zbieranie zgłoszeń już się skończyło. Teraz rozpocznie się drugi etap, czyli weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania przez Zespół Opiniujący.

Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalnym, a właściwe wydziały i jednostki weryfikują projekty pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:

    możliwość realizacji,
    zgodność z kompetencjami gminy,
    miejsce realizacji w przestrzeni miejskiej,
    znaczenie społeczne,
    koszt nieprzekraczający 10 000 000,00 zł,
    zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta,
    atrakcyjność projektu (unikatowość, wartość promocyjna, atrakcyjność przestrzenna lub społeczna)
    możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Następnie wydziały i jednostki przekazują pisemne rekomendacje wybranych do głosowania projektów Zespołowi Opiniującemu. Zespół Opiniujący dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście do głosowania.

Etap III, który będzie trwał od 18 do 29 września, to już głosowanie poznaniaków nad propozycjami. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Poznania wpisany do rejestru wyborców, a także poznańscy studenci niezameldowani w Poznaniu na podstawie legistymacji studenckiej.

Głosować będzie można na stronie internetowej www.poznan.pl za pomoca formularza interaktywnego, w punktach konsultacyjnych w centrum miasta, w w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

Głosowanie odędzie się poprzez wybranie maksymalnie 5 najważniejszych projektów (zadań) z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów. Obliczenie wyniku będzie polegało na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

Etap IV (do 15 października) to wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu miasta Poznania. Warto jednak pamiętać, że z powodów formalnych, na przykład procedur przetargowych realizacja niektórych projektów może przekroczyć okres 1 roku.