Społeczna odpowiedzialność firm, czyli jak zmienia się podejście przedsiębiorców

Czy społeczna odpowiedzialność w Wielkopolsce rozwija się? Czy coś się zmieniło w świadomości przedsiębiorców w regionie pod tym względem? Odpowiedzi na te pytania szukali autorzy badań przeprowadzonych przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo – Handlową, Związek Pracodawców WIPH oraz Centrum PISOP. Wyniki okazały się bardzo ciekawe…

Czym w ogóle jest społeczna odpowiedzialność biznesu, zwana w skrócie CSR (z ang. corporate social responsibility)? To wg normy ISO 26000 odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania, jest także praktykowane w jej relacjach z otoczeniem.

Wielkopolskie badania były prowadzone od marca do czerwca 2013 roku, by sprawdzić, czy własnie jeśli chodzi o CSR coś się w firmach zmieniło. Zbadano 152 firmy – i okazało się, że zmieniło się sporo, w dodatku w dobrym kierunku.
   
– Wielkopolscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość dotyczącą społecznej odpowiedzialności, wzrasta też motywacja do prowadzenia działań CSR, a realizowane aktywności charakteryzują się większym profesjonalizmem – mówi Marta Kopaszewska, sekretarz redakcji “Asa biznesu”, która prowadziła te badania. – 52% badanych firm deklaruje, że prowadzi CSR regularnie, a to bardzo ważne, bo właśnie regularność działań zapewnia ich większą skuteczność.

– CSR jest kosztowny, ale naprawdę potrzebny – mówi Maria Kopaszewska. – I chodzi tu nie tylko o zachowania ekologiczne, segregację odpadów. Wystarczy choćby zwracać uwagę na sposób drukowania i robić to ekologicznie.

Firmy, oprócz działań ekologicznych czy etycznych, kojarzą społeczną odpowiedzialność z konkretnymi aktywnościami związanymi z rozwojem i ochroną pracowników, współpracą z klientami oraz relacjami z otoczeniem. Coraz rzadziej ankietowani wskazywali, że społeczna odpowiedzialność biznesu to dla nich wyłącznie jednorazowe akcje charytatywne i filantropijne (5,3% badanych). Dlaczego? Bo dziś dla przedsiębiorców istotne jest minimalizowanie negatywnych skutków działania ich firmy, jako że porzynosi to istotne oszczędności ekonomiczne, chociaż co prawda zazwyczaj w dłuższej perspektywie. Prawie 55% firm prowadzących CSR ma wpisane jego założenia w ogólną strategię, a nieco ponad 34% przedsiębiorstw powierza koordynowanie działań CSR specjalnie wyznaczonej do tego osobie.

Jednak wdrażanie CSR nie jest łatwe, a na przeszkodzie stoją brak czasu i pieniędzy (31% badanych). Często też występują bariery mentalne: brak zrozumienia idei CSR ze strony pracowników, niechęć do zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia oraz przekonanie o tym, że CSR to marketing czy PR. Aż 17 procent pytanych firm mówiło, że nie wie, czy takowe działania prowadzi, bo… nie wie, co to takiego. Chociaż, co ciekawe, przedstawiciele niektórych, potrafili, gdy już dowiedzieli się, co to jest, wymienić konkretne inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością. To świadczy o tym, że ciągle jeszcze istnieje brak zrozumienia definicji i filozofii CSR.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 152 przedstawicieli przedsiębiorstw z Wielkopolski. Jest ono kontynuacją diagnozy CSR z 2009 r., którą Centrum PISOP zrealizowało w ramach projektu z Wielkopolskim Klubem Kapitału. O ile w 2009 roku badanie skupiało się na rozpoznaniu zaangażowania wielkopolskich firm w CSR i wskazaniu dobrych praktyk, o tyle badania z roku 2013 r. pokazują, jak zmienia się świadomość przedsiębiorców oraz jakie są tendencje w wielkopolskim CSR. Wniosek? Ciągle jeszcze istnieje potrzeba działań edukacyjnych w tym zakresie…