Nie będzie pomnika wdzięczności nad Maltą?

Jerzy Stępień, wiceprezydent Poznania, poinformował, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Malty nie przewiduje możliwości postawienia pomnika wdzięczności przy starcie toru regatowego.

Przypomnijmy, że o możliwość ustawienia Pomnika Wdizęcznośći w pobliżu startu toru regatowego, starał się społeczny komitet odbudowy tego monumentu. Taka lokalizacja wywołuje jednak sporo kontrowersji: społecznicy, politycy a także sami poznaniacy zwracają uwagę, że obiekt sakralny – zwłaszcza tak duży – nie powinien się znajdować w przestrzeni rekreacyjnej.

Początkowo władze Poznania nie odrzucały takiej lokalizacji – Ryszard Grobelny, prezydent Poznania podkreślał, że taką lokalizację trzeba poddać szerokim konsultacjom społecznym. Jednak wszelkie spekulacje zostały ucięte przez zastępce prezydenta Grobelnego – Jerzego Stępnia.

W liście skierowanym do Stanisława Mikołajczaka, prezesa Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, Stępień zwraca uwagę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który nie zezwala na lokalizację pomnika w tym miejscu.

“Realizacja tak znacznego obiektu budowlanego i ewentualne wydanie pozwolenia na budowę wymaga zatem – w świetle zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uprzedniej zmiany zapisów przedmiotowego planu” – możemy przeczytać w piśmie skierowanym do przesa komitetu.

Takie postawienie sprawy, chociaż wydaje się kategoryczne, to jednak nie jest końcem sprawy – plan miejscowy można bowiem zmienić, o czym wiceprezydent również poinformował w swoim piśmie. Głos w tej sprawie po raz kolejny zabrał również Ryszard Grobelny podkreślając, że żadna deklaracja (oprócz głosu o konsultacjach) nie została nigdy przez niego złożona. Podtrzymuje jednak wolę przeprowadzenia konsultacji.

“Warto przedyskutować poszerzenie idei pomnika, by słowo “Wdzięczność” oddawało także inne symbole polskiej i poznańskiej historii” – podkreśla prezydent Poznania.

Czytaj także:

Piknikowy protest nad Maltą

Pomnik wdzięczności ma coraz więcej wrogów