Idea architektury w Muzeum Narodowym

– Takie wystawy nieczęsto goszczą w Muzeum Narodowym w Poznaniu – powiedział Wojciech Suchocki, dyrektor muzeum, o wystawie “Architektura – zapis idei”, która 11 sierpnia zostanie otwarta w starym gmachu muzeum.

Architektura jest bowiem dziedziną trudną do pokazania, jako że z całego, bardzo przecież złożonego procesu twórczego trzeba wybrać te elementy, które nie tylko mogą zostać zrozumiane przez odbiorców, ale też – to czysto prozaiczna, ale ważna kwestia – fizycznie zmieszczą się w muzeum. W końcu mówimy tu o tworzeniu budynków i obiektów, które zazwyczaj zajmują sporo miejsca…

Dlatego też, jak tłumaczy profesor Suchocki, ze wszystkich etapów tworzenia trzeba było wybrać tylko jeden bądź dwa. I to jeszcze takie, dzięki którym uda się zaprezentować tytułową ideę, czyli poszczególne etapy powstawania dzieła: od pierwszych wyobrażeń poprzez źródła inspiracji po powolne krystalizowanie się koncepcji. Wystawa jest więc próbą przerzucenia mostu, pomiędzy entuzjazmem i potencjalnością pierwotnych idei i koncepcji, a możliwością ich późniejszych odczytań i asocjacji, nastroju i emocji obecnych w fotografiach, wykonanych przez architektów.

Na wystawie można oglądać prace dokumentujące poszczególne etapy prac 13 poznańskich architektów, między innymi Sławomira Rosolskiego, Ewy i Stanisława Sipińskich, Ultra Architects oraz profesora Jerzego Gurawskiego. Są tu rysunki techniczne, ale i te czysto ilustracyjne, wizualizacje komputerowe, fotografie, modele przestrzenne, a nawet modele zbudowane z… klocków lego. Wszystko, co pozwala prześledzić myśl achitekta. I oczywiście jego sztukę.

– Architektura jest sztuką – przekonuje Krzysztof Kalitko, kurator wystawy. – Jej najbardziej artystyczny wymiar rodzi się w relacji artysty architekta do otaczającego świata. Ale wystawa dowodzi też, że sztuka architektury to złożony proces intelektualny i mniej jednoznaczny niż mogłoby się wydawać.

I dzięki doborowi prac i architektów – a głównym kryterium było tu takie przedstawienie pracy nad dziełem czy obiektem, które pozwoliło prześledzić etapy jego powstawania, nadążyć za  myślą twórcy – to się doskonale udało.
– Odwoływaliśmy się do znanych realizacji w Poznaniu i okolicach, które zwiedzający będą mogli rozpoznać – wyjaśnia Krzysztof Kalitko.

Ale ciekawi nie znajdą tu projektów tych najbardziej znanych obiektów, jak chociażby Stary Browar, sztandarowa i nie do pobicia od lat relizacja architektoniczna w Poznaniu. Muzeum Narodowe przy konsultacji ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich wybrało inne, mniej może znane, ale równie ciekawe obiekty, które w dodatku pozwalają prześledzić proces powstawania budynku, a może nawet zrozumieć sam fenomen architektury…

Wystawę można oglądać od 11 sierpnia do 27 października w Muzeum Narodowym w Poznaniu.