Radcy prawni wybierają nowe władze

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu zrzesza ponad 3 tys. radców prawnych i ponad 650 aplikantów. To drugi pod względem wielkości samorząd radcowski w Polsce. 20 września wybiera swoje nowe władze.

Zgromadzenie wyborcze OIRP w Poznaniu odbędzie się w Auli Profesora Ziembińskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy Alejach Niepodległości 53 o godz. 16. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą między innymi: Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Dariusz Sałajewski – wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Mariusz Paplaczyk – prezes Zrzeszenia Prawników Polskich, Andrzej Reichelt – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Marek Jessa – przewodniczący Izby Komorniczej.

W trakcie zgromadzenia wybrani w pierwszym etapie delegaci zdecydują o składzie Rady OIRP w Poznaniu, wybiorą jej dziekana, delegatów na krajowy zjazd radców prawnych, członka Krajowej Rady Radców Prawnych oraz przedstawicieli do innych organów wewnętrznych Izby. Cały proces wyborczy nadzorowany jest przez Okręgową Komisję Wyborczą przy OIRP w Poznaniu oraz Krajową Komisję Wyborczą.  

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu obchodziła w zeszłym roku swoje 30-lecie. Radcy prawni to prawnicy, którzy świadczą pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym. Do zakresu ich obowiązków należy udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii oraz występowanie przed sądami i urzędami. Opracowują oni także projekty aktów prawnych. W sierpniu 2013 r., na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, przyznano też radcom prawnym uprawnienia do bycia obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych, dotychczas zarezerwowane tylko dla adwokatów.