Izba Radców Prawnych ma nowego dziekana!

Zbigniew Tur, dotychczasowy wicedziekan ds. aplikacji, został wybrany nowym dziekanem OIRP w Poznaniu. Tak zadecydowało zgromadzenie wyborcze samorządu radców prawnych.

Nowy dziekan jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, prawie spółek handlowych, prawie upadłościowym i naprawczym. Od 1999 roku aktywnie uczestniczy w działaniach Rady samorządu. W latach 1999-2010 roku pełnił w niej funkcję sekretarza, a w latach 2010-2013 wicedziekana ds. aplikacji. Jest też współinicjatorem wielu działań edukacyjnych Izby, na przykład projektu „Szkoła bliższa prawu – rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”.

– Wybór na dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu to dla mnie zaszczyt. W trakcie kadencji chciałbym skupić się między innymi na budowaniu wizerunku radcy prawnego jako profesjonalnego zawodu zaufania publicznego, rozwijać możliwości doskonalenia zawodowego radców prawnych, czuwać nad profesjonalnym przebiegiem aplikacji radcowskich oraz inicjować działania na rzecz wzrostu poczucia przynależności do naszego zawodu ­– podkreśla Zbigniew Tur, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Radcy prawni, poza radą i dziekanem, wybrali także inne władze samorządu: rzecznika dyscyplinarnego (został nim mec. Jerzy Burkowski), 9 zastępców rzecznika dyscyplinarnego, 18-osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny oraz 9-osobową Komisję Rewizyjną.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu zrzesza ponad 3 tys. radców prawnych i ponad 650 aplikantów. To drugi pod względem wielkości samorząd radcowski w Polsce. W zeszłym roku Izba obchodziła swoje 30-lecie.