Zaczynają się targi Poleko i Komtechnika

Maszyny, urządzenia i technologie dedykowane ochronie środowiska oraz wszystko to, co dotyczy gospodarki komunalnej – w Poznaniu rozpoczynają się największe w Polsce targi ochrony środowiska Poleko oraz targi gospodarki komunalnej Komtechnika. Ponad 600 wystawców i firm z Polski i zagranicy, 5 pawilonów wystawienniczych – zapraszamy do zwiedzania! 

Targi Poleko, które są najbardziej prestiżowymi w kraju targami poświęconymi ekologii, świętują w tym roku swoje 25-lecie. Tym razem branża ochrony środowiska i gospodarki komunalnej spotyka się w Poznaniu nie w listopadzie – jak to było do tej pory – ale wcześniej, bo w dniach 7-10 października.

„Ekologia w jedności z ekonomią” to tytuł konferencji, która oficjalnie zainauguruje 25. edycję targów. Przewodnictwo w Komitecie Honorowym debaty objął Minister Środowiska, Marcin Korolec. Konferencja ta rozpoczyna na Poleko cykl corocznych debat mających harmonijnie łączyć zagadnienia ochrony środowiska z tematami gospodarczymi. Będzie ona z pewnością znakomitą okazją do stworzenia platformy komunikacji równoważącej potrzeby ekologii i ekonomii.
Zapraszamy do udziału w dyskusji – 7 października, w godz. od 13.30  do 15.30, sala 1.C w pawilonie 15.
    
Jak co roku odbędzie się trzydniowe Forum Recyklingu – jego tegorocznego tematy to m.in: koszty prowadzenia i efektywne metody selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin, zbiórka i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka bateriami i akumulatorami oraz zmiany w prawie.
Termin i miejsce: 7-9 października, pawilon 5, sektor G, sala konferencyjna

Godny polecenia jest też Salon Recyklingu – wystawa technologii i urządzeń do odzysku oraz przetwarzania odpadów. W ramach tej ekspozycji, firmy prezentują szereg rozwiązań z zakresu gromadzenia, sortowania i odzysku odpadów przemysłowych, takich jak: papier, karton, plastik, guma, szkło, czy drewno, a także metale żelazne i nieżelazne, materiały budowlane z rozbiórki, złom samochodowy.  W pawilonie 5 oraz 5A znajdziemy ofertę z zakresu m.in. pojemników i sprzętu do zbiórki odpadów, gromadzenia i transportu odpadów, zagospodarowywania osadów ściekowych, sortowania,  obróbki i składowania odpadów, odzyskiwania, recyklingu i utylizacji (papieru
i kartonu, plastiku i gumy, szkła, drewna, metali żelaznych i nieżelaznych, złomu samochodowego, materiałów budowlanych z rozbiórki, odpadów elektrycznych
i elektronicznych oraz niebezpiecznych odpadów przemysłowych), czy też budownictwa komunalnego i energetycznego, systemów oczyszczania, dystrybucji i ochrony wody pitnej, systemów kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków i odcieków, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osoby spragnione wiedzy z zakresu OZE znajdą najświeższe informacje podczas Forum Czystej Energii. Tegoroczna tematyka paneli to m.in.: energetyka odnawialna w świetle najnowszych uregulowań prawnych, elektrownie słoneczne, gaz z łupków, biogaz, biomasa w energetyce zawodowej, czy finansowanie projektów  energetyki odnawialnej. XIII edycja Forum podobnie jak w latach ubiegłych to efekt współpracy redakcji miesięcznika „Czysta Energia” oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Termin i miejsce: 7-9 października, pawilon 6 A, salka konferencyjna

Warto będzie zajrzeć do Salonu Czystej Energii w pawilonie 6 –  to jedna z największych przestrzeni specjalnych na targach.  Poświęcona jest technologiom oraz produktom związanym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (energia słońca, wiatru, wody). W pawilonie znajdziemy ofertę z zakresu wytwarzania energii i ciepła, magazynowania i oszczędzania energii, biopaliw, najnowsze rodzaje kotłów, kolektorów słonecznych, pomp, palet, komponentów do biogazu i biomasy, a także spalania zanieczyszczeń gazowych, filtrów powietrza, materiałów dźwiękochłonnych, ekranów akustycznych, technologii przyjaznych dla klimatu, instrumentów wspomagających redukcję emisji gazów cieplarnianych, czy też meteorologii.

Warto zwrócić uwagę także na Glob Pełen Energii – trzy dni niekonwencjonalnych spotkań z odnawialnymi źródłami i poszanowaniem energii, przygotowane przez redakcję GLOBEnergia i Międzynarodowe Targi Poznańskie. W specjalnie wybudowanej czaszy eksperci świata nauki, przemysłu oraz pasjonaci przybliżą zagadnienia związane z techniką grzewczą, produkcją energii elektrycznej, budownictwem niskoenergetycznym i montażem finansowym. Program współprowadzi redakcja GLOBEnergia oraz Tomasz Zubilewicz, popularny dziennikarz telewizyjny oraz sympatyk tematyki EKO.
Termin i miejsce: 7-9 października, pawilon 6A, czasza konferencyjna

Pierwszego dnia Poleko rozpocznie się także Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon. W tym roku poruszone zostaną tematy m.in. kierunki zmian w ochronie środowiska w Polsce, najnowsze regulacje prawne w branży, zmiany prawne w gospodarce odpadami, energia z odpadów, gospodarka wodno-ściekowa w Polsce na tle doświadczeń innych krajów UE czy też rozwój projektów PPP w ochronie środowiska.
Termin i miejsce: 7-8 października, pawilon 15, sale konferencyjne 1.F, 1.G, 1.B oraz 8 października, pawilon 15, sale konferencyjne 1.F, 1.G

Wydarzeniem interesującym dla gości targowych będą z pewnością pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu wielkopolskich strażaków – pierwsze w Wielkopolsce manewry ratownictwa medycznego nawiązujące do formuły „Fire Rescue Challenge”. Uwalnianie rannych z wraków aut, udzielanie pomocy porażonym prądem czy zatrutym tlenkiem węgla, ściąganie osób poszkodowanych na wysokościach  – te oraz inne widowiskowe i zarazem służące edukacji akcje ratownicze, będzie można podziwiać przez 3 dni targów Poleko.
Termin i miejsce: 7-9 października, pawilony 5, 5 A i 6 A

Na targach Poleko 2013 w ramach stoiska narodowego Kanady będzie uczestniczyć rekordowa delegacja firm z tego kraju. Łącznie na stoisku kanadyjskim będzie 14 podmiotów. To największa delegacja jaka przyjechała na jakiekolwiek polskie targi – twierdzą przedstawiciele Ambasady Kanady. Najbardziej cieszy fakt, że w delegacji będzie uczestniczyło aż 12 firm producentów (2 to podmioty rządowe). W tym roku wystąpienia narodowe zaprezentują także: Belgia, Niemcy, Land Nadrenii i Palatynatu, Dolna Saksonia, Bawaria i Austria.

Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej Komtechnika odbywające się w tym samym czasie, co targi Poleko, uzupełniają i rozszerzają ofertę prezentowanych rozwiązań, a także podejmują temat ekologii w szeroko pojętym zakresie gospodarki komunalnej.

W tym roku na targach oprócz przeglądu oferty firm z Polski i zagranicy oraz pokazów sprzętu komunalnego na żywo, planowane są także konferencje tematyczne z zakresu zieleni miejskiej oraz zimowego i letniego utrzymania dróg.  

Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz wydawnictwo Abrys zapraszają na nowe wydarzenie. Jeśli chcesz zgłębić wiedzę z zakresu: prawidłowego dobrania maszyn do pielęgnacji terenów zieleni, konserwowania urządzeń oraz systemów nawadniania i fontann na terenach zieleni miejskiej przed zimą, metod ochrony i pielęgnacji zieleni autostradowej, zabezpieczenia zieleni przyulicznej na zimę, przetargów na zimową ochronę i pielęgnację – zapraszamy na konferencję “Zieleń przyuliczna – pielęgnacja
z myślą o zimie”, która odbędzie się już 7 października sala 1.B w pawilonie 7 o godzinie 11:00.