Uczcili pamięć o Tadeuszu Kościuszce i Batalionach Chłopskich

We wtorek, 15 października, punktualnie o godzinie 11, rozpoczęły się skromne uroczystości, dotyczące jednak wielkiego Polaka. Tadeusz Kościuszko – bo o nim mowa – zmarł dokładnie 196 lat temu.

Gdzie w Poznaniu stoi pomnik Tadeusza Kościuszki? Wielu poznaniaków tego nie wie – co więcej, wielu nie wie wręcz, że taki monument w naszym mieście się znajduje. A to właśnie tam odbyła się uroczystość upamiętnienia 73 rocznicy powstania Batalionów Chłopskich oraz 196 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Co mają ze sobą wspólnego te dwa wydarzenia?

– W prostej linii, jako żołnierza Batalionów Chłopskich, nawiązujemy do pięknej tradycji kosynierów, poderwanych do boju i przebudzonych z letargu przez Tadeusza Kościuszki. To był jego wielki sukces – przemawiał do zebranych pod pomnikiem uczestników uroczystości Eugeniusz Pacia, wiceprezes Batalionów Chłopskich Okręgu Poznań.

Pacia przypominał o postaci generała Kościuszki oraz jego dokonaniach. Podkreślał też, że żołnierze Batalionów Chłopskich, walczący w trakcie II Wojny Światowej, były wielką podporą dla walczących o niepodległość. Przypominał też, że BCh aktywne były nie tylko w boju, ale także w działalności konspiracyjnej i edukacyjnej.

Wśród zaproszonych na uroczystość nie brakowało przedstawicieli władz województwa, parlamentu oraz europarlamentu. Jednym z gości był Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek sejmu. Grzeszczak podkreślał dumę z tego, iż Bataliony Chłopskie powiązane były z przedwojennym Polskim Stronnictwem Ludowym.

– Pamięć o walczących o niepodległość bohaterach oraz o chlubnej historii będącej fundamentem tożsamości narodowej pozwala świadomie i starannie pielęgnować obecnie naszą wolność. Wyrazem patriotyzmu było niezłomne zaangażowanie i ofiarność batalionów chłopskich, wielotysięcznej armii ochotników, którzy wnieśli szczególny wkład w walkę o wolność i niezawisłość ojczyzny i wszystkich polaków. Batliony chłopskie były wzorem, z których winniśmy czerpać siłę i być dumni – przekonywał Grzeszczak.

Uczestnicy złożyli również kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Wśród obecnych na uroczystości obecni byli nie tylko przedstawiciele władz, ale także uczniowie poznańskich szkół.