Poznań walczy z bezrobociem

21 listopada odbędzie się drugi WorkGate, czyli warsztaty połączone z wielką zbiorową rekrutacją dla kończących i tych którzy już ukończyli studia. To najbardziej oryginalny sposób na znalezienie pracy w sektorze BPO/SSC.

Celem jest znalezienie pierwszej pracy dla absolwentów szkół wyższych. Dlatego Poznań wspólnie z największymi centrami sektora BPO/SSC, takimi jak Lorenz  Bahlsen, Carlsberg Group, IKEA, McKinsey & Company, Franklin Templeton Investments, CIBER, Jeronimo Martins, HAYS, MAN, Savvis, Carl Zeiss, inicjuje już po raz drugi warsztaty rekrutacyjne pod nazwą WorkGate. Będzie w nich mogło wziąć udział nawet ponad 300 osób.

– Poznań w czasach, kiedy świat przeżywa kryzys na rynkach pracy, ma statystycznie najniższe bezrobocie, to między innymi wynik takich działań jak WorkGate – mówi prezydent Ryszard Grobelny. – Codziennie musimy bowiem wymyślać nowe sposoby na stymulowanie naszego rynku pracy. A młodzi, wykształceni ludzie to największa siła naszego miasta. Mam nadzieję, że dzięki WorkGate jak najwięcej młodych znajdzie pracę, a wszyscy zdobędą wiedzę i umiejętności, by wygrywać walkę o wymarzone stanowiska w wymarzonych firmach.

W naszym kraju centra BPO/SSC (Business Process Outsourcing/Shared Service Centers) nie są niczym nowym. Pierwsze z nich pojawiły się już w latach dziewięćdziesiątych, jednak najbardziej dynamiczny rozwój tego sektora rozpoczął się wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej – trzy na cztery centra outsourcingowe działające w Polsce powstały po 2004 roku.
– W Poznaniu sektor ten zatrudnia już prawie 9 tysięcy osób w 41 firmach. W kolejnych latach planowany jest 20% wzrost zatrudnienia wynikający z pozyskiwania nowych centrów oraz rozwoju obecnie funkcjonujących” – mówi Marcin Przyłębski, dyrektor biura Obsługi Inwestorów UMP.

By zgłosić chęć udziału w zajęciach, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na facebookowym profilu WorkGate. http://www.facebook.com/WorkGatePoznan. Spośród nadesłanych zgłoszeń, na warsztaty zostanie zakwalifikowanych ponad 300 osób.

WorkGate w 2013 roku będzie składać się z dwóch części: warsztatów oraz stoisk rekrutacyjnych.  Młodzi ludzie, którzy kończą lub ukończyli studia wyższe mogą zdobyć miejsce na warsztatach, tym samym przejść proces rekrutacji i zdobyć pracę. Ci którzy nie dostaną się na warsztaty, mogą przyjść w dniu wydarzenia od 10.00 do 16.30 i złożyć swoje aplikacje. Miejsca pracy czekają!

WorkGate 2013 odbędzie się 21 listopada br. na terenie Concordia Design w Poznaniu. Rekrutacja na warsztaty trwa do 15 listopada.