Nie milcz – reaguj na przemoc wobec kobiet!

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, który jednocześnie rozpoczyna kampanię 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć. Z tej okazji Stowarzyszenie Kobiet Konsola przygotowało różne wydarzenia.

Akcja na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć została zainicjowana już ponad 20 lat temu przez międzynarodową organizację Global Leadership Institute. Daty rozpoczęcia i zakończenia “16 Dni…” nie są przypadkowe – 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, natomiast 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Organizatorzy informują, że wybór tych dat jest symbolicznym podkreśleniem faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Stowarzyszenie Kobiet “Konsola” przygotowało wydarzenia, które mają zachęcić poznaniaków do włączenia się w kampanię. Będzie można uczestniczyć m.in. w warsztatach dobrej komunikacji, pisać listy w obronie praw kobiet (ze szczególnym uwzględnieniem Nadieżdy Tołokonnikowej z Pussy Riot oraz Miriam Lopez), a także wziąć udział w spotkaniu o bardzo zachęcającym tytule “Teorie Wywrotowe: czarny feminizm, kobietyzm”.

To jednak nie wszystko – Konsola zachęca też do wzięcia udziału w kampanii fotograficznej na facebooku. Każdego dnia (od 25 listopada do 10 grudnia) dodawane będzie jedno zdjęcie promujące kampanię. Konsola zachęca do udostępniania zdjęć, aby w ten sposób symbolicznie uczestniczyć w całej kampanii 16 dni. Co ważne, na zdjęciach będą zarówno kobiety jak i mężczyźni.

To dlatego, że cała kampania skierowana jest nie tylko do kobiet, ale też do mężczyzn. Nie po to jednak – jak tłumaczą organizatorki – żeby mężczyzn oskarżać, ale po to, żeby włączyć ich do działania. Przeczytajcie oświadczenie Stowarzyszenia Kobiet “Konsola”, dotyczące akcji:

“Większość kampanii społecznych mających uwrażliwić na przemoc wobec kobiet opiera się albo na smutnych statystykach, albo na wizerunkach posiniaczonych kobiet. Mężczyźni pojawiają się w nich albo jako ręka trzymająca pasek, albo nie ma ich wcale, chociaż to właśnie oni popełniają zdecydowaną większość aktów przemocy.

Wielu mężczyzn uważa, że te kampanie ich nie dotyczą, bo „przecież ja nie biję swojej dziewczyny/partnerki/żony/córki”. Wiele kobiet uważa, że te kampanie ich nie dotyczą, bo „przecież mój chłopak/partner/mąż/ojciec mnie nie bije”. Zapominamy o tym, że przemoc to nie tylko przemoc fizyczna jak bicie czy przemoc seksualna jak gwałt. To także przemoc psychiczna (np. wyzwiska, poniżanie a także opowiadanie seksistowskich dowcipów) lub ekonomiczna (np. wydzielanie pieniędzy na jedzenie).

Każdy i każda z nas zna kobiety, które doświadczają różnych form przemocy, chociaż wielu i wiele z nas o tym nie wie lub woli nie wiedzieć. Mężczyzna, który twierdzi, że przemoc wobec kobiet go nie dotyczy, myli się. Przemoc mężczyzn wobec kobiet dotyczy go na wiele sposób, bo być może koleżanka z pracy żyje w “przemocowym” związku, siostra doświadczyła molestowania seksualnego przez szefa, jest partnerem kobiety, którą zgwałcił były chłopak. Gdy świadomie wybiera brak reakcji na przemoc, staje się współodpowiedzialny.

Każda i każdy z nas, gdy milczy wobec przemocy, ponosi odpowiedzialność.

Dlatego postanowiłyśmy skupić się na tym, co mogą zrobić mężczyźni, żeby przeciwdziałać przemocy wobec kobiet. Nie po to, żeby ich oskarżać, ale po to, żeby włączyć ich do działania.

Każdy i każda z nas może sprzeciwić się przemocy wobec kobiet!”