Uniwersytet wobec ataku na gender – spotkania nie będzie!

Zaplanowane na 13 grudnia o 17 w Collegium Maius spotkanie zatytułowane “Uniwersytet wobec ataku na gender” zostało odwołane. “Ze względu na atmosferę nie sprzyjająca rzeczowej dyskusji władze PPG UAM podjęły decyzję o odwołaniu spotkania” – można przeczytać na profilu spotkania na FB.

Spotkanie miało być poświęcone pojęciu „gender”, które ostatnio stało się polem jednej z najbardziej intensywnych wojen kulturowych, jakie obecnie toczą się w Polsce. Stawką w tej wojnie są demokratyczne wartości, równe prawa kobiet i mężczyzn oraz mniejszości seksualnych. Kontekstem dyskusji jest rola Kościoła w społeczeństwie a także nadużycia seksualne w samym Kościele.

Wspólną cechą ataków na „gender” jest to, że nie mają one charakteru merytorycznego, są natomiast retoryczną interwencją w przestrzeń publiczną. Atakujący posługują się skarykaturyzowaną wizją „gender” i wykazują programową – jak się wydaje – nieznajomość dorobku studiów genderowych. Stosowane przez nich określenia, takie jak: „ideologia gender”, „gender – dewastacja człowieka i rodziny” czy „gender – cywilizacja śmierci” mają na celu nie tylko zakwestionowanie studiów genderowych jako obszaru badań akademickich, ale także uderzenie w demokratyczny projekt społeczeństwa wolnego od przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć czy orientację seksualną.

Ataki na gender mają miejsce również w przestrzeni uniwersytetu. Sytuacja ta stawia społeczność akademicką wobec szeregu kwestii, które będziemy chcieli poruszyć w czasie spotkania. Będą to m.in. kwestie standardów akademickiej uczciwości i granic wykorzystywania autorytetu uniwersyteckiego w niemerytorycznych atakach na gender, kwestie odpowiedzialności w realizowaniu zasady wolności słowa, kwestie normatywnych podstaw działania uniwersytetu i jego roli w kształtowaniu demokratycznego dyskursu publicznego.

        Paneliści:
        prof. Przemysław Czapliński (IFPiK UAM)
        prof. Izabela Kowalczyk (WSNHiD)
        prof. Roman Kubicki (IF UAM)
        dr Marta Mazurek (Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM)
        Prof. Ewa Nowak (IF UAM)
        dr Błażej Warkocki (IFPiK UAM)

        Prowadzenie: dr Monika Bobako (PPG UAM)

Spotkanie zostało zaplanowane na 13 grudnia, jednak organizatorzy uznali, że należy je przełożyć. “Ze względu na atmosferę nie sprzyjająca rzeczowej dyskusji władze PPG UAM podjęły decyzję o odwołaniu spotkania. Jednocześnie informujemy, że planujemy organizację konferencji, na której zostanie podjęta tematyka spotkania” – tak umotywowali swoją decyzję.