Co zamiast specjalnych dodatków mieszkaniowych?

Poznańskie Centrum Świadczeń informuje, że w związku z uchyleniem przepisów dotyczących przyznawania specjalnych dodatków mieszkaniowych, od dnia 11 grudnia 2013 r. PCŚ nie przyjmuje wniosków o specjalny dodatek mieszkaniowy.

Dla osób, które dotychczas były uprawnione do pobierania specjalnego dodatku mieszkaniowego, w każdą środę, w godzinach od 9.00 do 12.00, w punkcie obsługi klienta PCŚ prowadzone są dyżury pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, od których można uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji każdej osoby. Dyżury prowadzone będą do 31 stycznia 2014 r.

Wszystkie osoby, którym przyznano specjalny dodatek mieszkaniowy, na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do tego świadczenia przez okres, na jaki został on przyznany (np. jeżeli prawo do dodatku ustalono od grudnia 2013 r., to jego wypłata będzie realizowana do maja 2014 r., czyli przez okres 6 miesięcy). Wszystkie wnioski o specjalny dodatek mieszkaniowy złożone do dnia 10 grudnia 2013 r. będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów.