Prezydent Poznania a dyrektor Teatru Ósmego Dnia

Sprawa Teatru Ósmego Dnia nie cichnie mimo nadchodzących świąt: 23 grudnia Robert Kaźmierczak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa UMP zaprosił Ewę Wójciak, dyrektor Teatru Ósmego Dnia na spotkanie w związku z decyzją Rady Miasta Poznania zmniejszającą kwotę dotacji dla teatru. W sprawie zachowania dyrektor teatru oświadczenie wydał też zastępca prezydenta Poznania.

Robert Kaźmierczak wraz z zastępcą Marcinem Kostaszukiem rozmawiali z dyrektor Ewą Wójciak na temat konieczności zmiany planu finansowego jednostki. Przedstawili także możliwe do zastosowania w tej sprawie sposoby na utrzymanie obecnego budżetu, mimo niższej dotacji. Urząd Miasta oczekuje teraz na aktualizację planu finansowego Teatru Ósmego Dnia. Zgodnie z przepisami, taki dokument powinien zostać przedstawiony w ciągu 21 dni od podjęcia uchwały przez Radę Miasta Poznania.

W związku z wcześniejszymi wypowiedziami Ewy Wójciak, w dzisiejszej rozmowie dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania zwrócił uwagę na niedopuszczalność używania inwektyw w debacie publicznej, zwłaszcza przez osoby pełniące funkcje publiczne i kierujące instytucjami kultury.

Oświadczenie zastępcy prezydenta Poznania Dariusza Jaworskiego:

“Jako przełożony Ewy Wójciak, dyrektor poznańskiego Teatru Ósmego Dnia, pragnę przeprosić Krzysztofa M. Kaźmierczaka, dziennikarza “Głosu Wielkopolskiego”, za Jej zachowanie. 17 grudnia br., podczas konferencji prasowej w siedzibie Teatru, dyrektor Wójciak w wulgarny sposób wyraziła swoją opinię o Dziennikarzu “Głosu”. Różnica zdań, odmienne spojrzenie na kwestie relacji pomiędzy Teatrem Ósmego Dnia a Fundacją Teatru Ósmego Dnia oraz narastające w ostatnich dniach emocje wokół budżetu Teatru, w żaden sposób nie mogą usprawiedliwiać takiego zachowania. Tym bardziej, że słowna agresja wobec osób publicznych ze strony dyrektor Wójciak pojawia się nie po raz pierwszy. Wszystkich pracowników reprezentujących Miasto Poznań obowiązuje kodeks etyczny, który wymaga od nich spełniania wysokich standardów kultury osobistej”.

Dariusz Jaworski
z-ca prezydenta Poznania    

Nieprawdziwe informacje na temat ugody

Musimy podkreślić również, że informacje podawane przez Panią Ewę Wójciak w sprawie rozmowy z prezydentem Poznania oraz treści ugody z Miastem są nieprawdziwe. Prezydent nie unika spotkania z Panią Dyrektor, wprost przeciwnie czeka na uzgodnienie terminu rozmowy (stąd zgoda przedstawiciela Miasta na kwietniowy termin rozprawy). Natomiast tekst ugody jest w trakcie uzgadniania. Treść ostateczna nie została ustalona z pełnomocnikiem Ewy Wójciak. Nie rozumiemy więc dlaczego w trakcie negocjacji treści ugody ujawnia się zapisy z tych negocjacji.