Staże w Urzędzie Miasta Poznania – rusza rekrutacja!

21 stycznia rozpoczyna się pierwszy etap rekrutacji wiosennej edycji programu staży studenckich w poznańskim urzędzie miasta. Do “wzięcia” jest 87 miejsc w różnych miejskich wydziałach i jednostkach.

Program stażowy w poznańskim urzędzie miasta odbędzie się – chociaż może trudno w to uwierzyć – już po raz czterdziesty! Pierwsza edycja została zorganizowana w październiku 2003 roku i od tego czasu cieszy się sporym zainteresowaniem – w dotychczasowych edycjach wpłynęło ponad 26 tys. 700 zgłoszeń.

Oferta staży kierowana jest do studentów III, IV i V roku studiów (a także I i II roku studiów drugiego stopnia).
Edycja wiosenna trwać będzie od marca do końca maja 2014 r. Wiosną 2014 roku na studentów czekają 84 wolne miejsca w 26 wydziałach i biurach, 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w Spółce Targowiska.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić online, będzie aktywny od od wtorku, 21 stycznia. Urzędnicy uprzedzają jednak, że przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy otworzyć załącznik “Aktualny wykaz wydziałów – edycja wiosenna” i sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi. Staże – jak sama nazwa wskazuje – są dostępne tylko dla osób posiadających status studenta.

Przyjmowanie wniosków potrwa do 4 lutego br. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, na podstawie których dokonany zostanie wybór stażystów. Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) – otrzymają wynagrodzenie (stażowe). Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

Do tej pory na staż przyjęto łącznie 2680 studentów. Wystawiane przez urzędników oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywane przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Poszczególne wydziały urzędu, w których studenci odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonywanych przez nich zadań. Blisko 350 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów programu staży studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

Dodatkowe informacje na temat programu staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 61 878 55 10.