Jak prawidłowo segregować odpady?

Ustawa śmieciowa nie jest już dla poznaniaków nowością. Niestety cały czas trwa zamieszanie z nowymi zasadami segregacji. Co zrobić ze zużytą baterią, czy jest różnica między szkłem białym, kolorowym i tym z fiolki po lekach? Nie dla wszystkich odpowiedzi na te pytania są oczywiste…

Podpowiadamy więc, jak segregować śmieci i do których pojemników je wrzucać. Podstawowymi podziałem jest: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, odpady zielone i odpady zmieszane.

Papier zazwyczaj wrzucamy do niebieskiego pojemnika lub worka. Ale jaki papier? Na przykład gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, książki, opakowania tekturowe, kartony, tekturę falistą, worki papierowe i papier pakowy.
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest wrzucanie tutaj kartoników po mleku i napojach, bądź pieluch jednorazowych i podpasek. Te odpady powinny znaleźć się w innych kontenerach (kartoniki- tworzywa sztuczne, podpaski- odpady zmieszane).

Następną główną kategorią jest szkło – to pojemniki zielony i biały.
 W zielonym swoje miejsce znajdą: butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła barwionego bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek.
Do białego natomiast wrzucamy butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła bezbarwnego bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek. A co zrobić w takim razie z nakrętkami? Według informacji GOAP nakrętki powinny znaleźć się w kontenerze w tworzywami sztucznymi.

Pojemnik żółty – tworzywa sztuczne i metal.
Podstawowymi odpadami są tutaj: zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach (bez nakrętek), zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek), nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych!), plastikowe opakowania po żywności (koszyczki po owocach, puste opakowania po jogurtach czy serkach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, aluminiowe puszki po napojach i konserwach, metale, opakowania z metali, kapsle, kartoniki po mleku i napojach, worki i reklamówki niepodlegające biodegradacji. Nie należy jednak mylić i wrzucać tutaj opakowań po lekach czy jednorazowych naczyń – to wrzucamy do odpadów zmieszanych.

Brązowy pojemnik to ten, do którego powinniśmy wrzucać odpady zielone: ściętą trawę, liście, rozdrobnione gałęzie. Ale uwaga! Resztki żywności, obierki i popiół wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

I tutaj zaczyna się problem, bo wszystko, co nie znajdzie swojego miejsca w podstawowych kontenerach, wrzucamy najczęściej do odpadów zmieszanych. Okazuje się, że jest to wielki błąd, ponieważ w tym kontenerze miejsce znaleźć powinny tylko: wszystkie odpady komunalne niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej, artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe i podpaski, odpady kuchenne, wystudzony popiół, celofan i folie PVC.

A co na przykład z bateriami i lekami?
Zużyte baterie to odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają toksyczne związki, m.in. ołów i kadm. Dlatego trzeba wyrzucać je do specjalnych pojemników, które znajdują się w szkołach, urzędach i instytucjach. Można je także oddać do sklepów sprzedających baterie.
Stare rtęciowe termometry i przeterminowane leki należy oddać w dowolnej aptece bądź do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) znajdujących się na terenie ZM GOAP (w Poznaniu to Gratowisko przy ul. 28 Czerwca i Wrzesińskiej).

Ale problemy mogą sprawiać także zwykłe, codzienne produkty. Gdzie wyrzucić foliowe opakowanie po makaronie, ryżu czy soli? Wrzucamy je do pojemnika na plastik i metal. Tak samo postępujemy z folią, w którą w sklepie zawija się wędliny i ser. Do plastiku wrzucamy też opakowania po czipsach, batonach, zupkach w proszku itp.

Do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów nie wrzucamy m.in.: opakowań po olejach, zabawek, porcelany, szkła żaroodpornego, okiennego, zbrojonego, szyb samochodowych, luster, papieru po masłach, papieru samokopiującego, kalki, tapet, opakowań po lekach, styropianu, pampersów – te odpady wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Pamiętajmy też o tym, że niektóre odpady są niebezpieczne dla środowiska i powinny być kierowane do wyspecjalizowanych punktów przetwarzania odpadów. Zaliczamy do nich opakowania po rozpuszczalnikach i farbach, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, zużyty olej silnikowy i hydrauliczny w opakowaniach, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki.