PSL przedstawił swoich kandydatów

Podczas Wielkopolskiej Konwencji Wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Grzyb, poseł oraz szef PSL w Wielkopolsce, przedstawił swoich kandydatów do parlamentu Europejskiego oraz 10 punktów programu wyborczego. Na konwencji pojawił się też Janusz Piechociński oraz Stanisław Kalemba.

Chcemy by dzisiejsza konwencja pod hasłem „Tradycja. Nowoczesność. Polska” miała swoją wielkopolską odsłonę – mówił Andrzej Grzyb. – Nie sam lider ma pracować, ale kandydaci.

Kandydatami na liście wyborczej PSL do Europarlamentu zostali: Andrzej Grzyb, Andżelika Możdżanowska, Eugeniusz Grzeszczak, Wojciech Jankowiak, Zofia Szalczyk, Krzysztof Paszyk, Mirosława Kaźmierczak, Andrzej Kubiak, Andżelika Chojnacka oraz Marek Baumgart.

To jest ta dziesiątka, która ma być reprezentantem – mówił Grzyb, który na liście zajął 1 miejsce. Podziękował również swoim kandydatom za odwagę wystartowania w wyborach, które jak sam przyznał „nie są łatwe”.

Po krótkiej prezentacji każdego z kandydatów uczestnicy konwencji mogli zapoznać się bliżej z programem wyborczym. Jednym z nich jest „”Ekonomia, ekologia, efektywność” oraz „Reindustrializacja, innowacje, bioekonomia”.
Polityka energetyczna Unii powinna brać pod uwagę specyfikę Polski – mówił Grzyb. – Odbudowa przemysłu w Europie to powrót kilku milionów miejsc pracy.

Inne punkty mówią między innymi o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, walce z wykluczeniem społecznym, wprowadzeniu wielkopolskiego rolnictwa na globalny rynek oraz racjonalnej gospodarce wodnej.

– Chcemy też, by Wielkopolska była silna i samorządna – zapewniał Grzyb, deklarując wsparcie dla samorządów naszego województwa. PSL chce również zająć się sprawnym realizowaniem Agendy Cyfrowej czyli dostępności do szybkiego internetu dla każdego gospodarstwa domowego przy jednoczesnym polepszeniu ochrony danych w internecie.

Reszta planów dotyczy polepszenia jakości i bezpieczeństwa transportu, wspieranie programów wymiany studenckiej i szkolnej, która daje młodzieży dostęp do edukacji i kultury w całej europie.

– Demokratyzacja na świecie to moralny obowiązek Wielkopolski – mówił o ostatnim, dziesiątym punkcie programu wyborczego Grzyb. Chodzi o stabilizację społeczną w strategicznych obszarach Europy. – Bez moralności w polityce nie można mówić o pokoju.

– Dzisiaj znacznie mniej uwagi poświęca się problemom wsi i rolnictwa – mówiła Zofia Szalczyk, jedna z kandydatek do Europarlamentu. – W tej kampanii ważne jest by polskie społeczeństwo podjęło temat polityki rolnej.
– Parlament Europejski będzie funkcjonował dobrze tylko wtedy kiedy będą w nim pracować ludzie, którzy wiedzą jak żyje społeczeństwo – dodała Mirosława Kaźmierczak, zajmująca miejsce 7 na liście wyborczej.

Po oficjalnej prezentacji programu i kandydatów głos zabrał Janusz Piechociński, minister gospodarki oraz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, któ®y specjalnie z okazji konwencji przyjechał do Poznania.
Trzeba być człowiekiem, który więcej wymaga od siebie, więcej daje niż bierze – mówił Piechociński. – Trzeba być Polakiem, dążyć do niepodległości, przez pracę budować wspólnotę. Trzeba też być Europejczykiem. Europa nie będzie silna, bez silnej Polski.

Piechociński odwoływał się do ponad stuletniej historii ruchu ludowego oraz koncepcji wspólnoty, dopatrując się w tym siły PSL.
– Idziemy prostą drogą. Drogą pracy – zapewniał Piechociński.