Marszałek nagrodził innowacyjnych Wielkopolan

Drukarka przestrzenna i nowa generacja urządzeń do schładzania mas cukierniczych – to laureaci konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. Podczas uroczystości wręczenia nagród marszałek Marek Woźniak uhonorował także prof. Marię Siemionow, Solange Olszewską i Jana A. P. Kaczmarka tytułem „Ambasador Marki Wielkopolski”.

Podczas poniedziałkowej gali „Innowacyjna Wielkopolska”, transmitowanej na antenie TVP Poznań, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego nagrodził laureatów VII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. W kategorii „Mikro Przyszłości” zwyciężyła Omni 3D Sp. z o. o. za projekt „Opracowanie i wdrożenie na rynek nowego modułu drukarki przestrzennej, charakteryzującej się znaczącym udoskonaleniem względem stosowanych rozwiązań”. Nagrodą dla zwycięzcy jest 50 tys. zł.

Z kolei Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S. A. wraz z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu to laureaci w kategorii „Innowacyjna Inwencja”, za projekt „Nowa generacja urządzeń do schładzania mas cukierniczych”. Podmiot badawczy otrzymał czek na 100 tys. złotych, a przedsiębiorstwo na 50 tys. złotych. Zwycięzcy skorzystają również z pakietu promocyjnego, przygotowanego przez Urząd Marszałkowski. Uroczystość była także okazją do uhonorowania prof. Marii Siemionow, Solange Olszewskiej i Jana A. P. Kaczmarka tytułem „Ambasador Marki Wielkopolski”, nadanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Nagrodzono również laureatów „Marki Wielkopolski”. W gali uczestniczył także Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
 
Wg opinii Politechniki Poznańskiej, produkowane przez firmę Omni 3D Sp. z o. o drukarki 3D należą do najbardziej zaawansowanych i najnowocześniejszych w skali światowej. Omni 3D Sp. z o. o. stanowi przykład szybko rozwijającego się mikroprzedsiębiorstwa, dostarczającego nowe technologie druku przestrzennego oraz produkującego małogabarytowe drukarki 3D. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy, że  Omni 3D Sp. z o. o. dąży do zniesienia barier i pozwala na społeczne wykorzystanie technologii, produkując drukarki do wykorzystania także w domu, organizując szkolenia nt. wykorzystania druku 3D itp. Jest to przykład mikroprzedsiębiorstwa, które rozwija się dzięki nowym technologiom i innowacyjności.
 
Urządzenie do schładzania mas cukierniczych – nagrodzone w kategorii „Innowacyjna Inwencja” – wpisuje się w działania dotyczące wdrażania rozwiązań wodooszczędnych (ekologicznych) oraz podnoszenia jakości produkcji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Projekt jest unikalny w skali światowej, co potwierdzono na podstawie badania stanu techniki przy składaniu wniosku do Urzędu Patentowego RP. Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S. A. przy realizacji projektu współpracowała z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską.  Fabryka jest przykładem firmy, która zwiększa swoją konkurencyjność nie tylko w kraju, ale także na rynkach zagranicznych.
 
Przypomnijmy, że celem konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” jest szczególne wyróżnienie wielkopolskich przedsiębiorców, którzy w sposób wyjątkowy, poprzez swoją kreatywność oraz otwartość na nową myśl naukową wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania. Nagroda ma również promować jednostki sektora naukowo-badawczego, których myśl naukowa znalazła praktyczne zastosowanie oraz wzmacniać konkurencyjność Wielkopolski poprzez wsparcie innowacyjnych rozwiązań promocję i dobrych praktyk.
 
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. „Innowacyjna Inwencja” promuje współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem a podmiotami badawczymi poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań kończących się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu, usługi lub procesu. Nagradzane są obie strony projektu – podmiot badawczy oraz przedsiębiorca. W kategorii tej nominowano także projekt „Niekonwencjonalny system alternatywnego zasilania jednostek jachtowych wykorzystujący energię przepływającej wody”, zgłoszony przez Eurotech-Jacht. Podmiot badawczy składa się z pracowników naukowo – dydaktycznch Politechniki Poznańskiej, Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakładu Energoelektroniki i Sterowania. Finalistą konkursu został również projekt „Opracowanie i wdrożenie unikalnej technologii planowania tras z wykorzystaniem informacji o bieżącej sytuacji drogowej Community Traffic TM online”, zgłoszony przez NaviExpert Sp. z o. o. Podmiotem badawczym jest Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki.
 
Z kolei w kategorii „Mikro Przyszłości” nagradzane są mikroprzedsiębiorstwa, które wprowadziły na rynek nowatorskie produkty, nowoczesne procedury lub usługi funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem konkursu. Oprócz zwycięzcy, nominacje uzyskały także projekt „Interaktywny wyświetlacz holograficzny GLIP”, zgłoszony przez: Glip Sp. z o.o. oraz projekt: „ReMi-Plast”, zgłoszony przez ReMi-Plast s.c. R. Wiertelak, M. Wróblewski, A. Gołaski.
Celem Konkursu „Marka Wielkopolski” – „Greater Thing from Greater Poland – Wielkarzecz z Wielkopolski” jest identyfikacja i promocja tych produktów, usług i wydarzeń, które kreują nowoczesny wizerunek Wielkopolski, jako miejsca wiedzy, innowacyjności i kreatywności. Inicjatywa służy też honorowemu wyróżnieniu i zarazem podziękowaniu za znaczący wkład w rozwój i promocję Innowacyjnej Wielkopolski.
Kategorie „Marki”:
• Laureat „Marki Wielkopolski” to wyróżnienie nadawane w celu identyfikacji, wyróżnienia, promocji najlepszych w Wielkopolsce przedsiębiorstw, instytucji, produktów, usług, przedsięwzięć i jednostek, które swój sukces osiągnęły dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań, umiejętności wykorzystania zasobów społecznych, gospodarczych, naturalnych, które mają niezaprzeczalny wpływ na rozwój i wizerunek regionu zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.
• „Ambasador Marki Wielkopolski” to honorowy tytuł, przyznawany dla najwybitniejszych Wielkopolan w uznaniu i podziękowaniu za ich wpływ na rozpoznawalność „Marki Wielkopolski”, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.
 
Decyzją Kapituły Certyfikacyjnej Laureatami I edycji „Marki Wielkopolski” w roku 2013 zostali:
 
– Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. za inicjatywę centrum konferencyjno – kongresowe „Poznań Congress Center”. Doceniona została bogata infrastruktura, zróżnicowane architektonicznie pawilony wyposażone w innowacyjne rozwiązania technologicznie oraz najnowocześniejsza sala widowiskowo – koncertowa w kraju. Przyczynia się to do budowy pozytywnego wizerunku Wielkopolski na mapie turystyki biznesowej w Polsce.
 – Pro Design Sp. z o.o. za inicjatywę „Concordia Design” za stworzenie wyjątkowego miejsca kreacji i innowacji. Realizowane przez Concordia Design działania, w szczególności w obszarze design management oraz kreatywnych warsztatów dla dzieci wzmacniają dynamiczny rozwój Wielkopolski, stanowiąc przykład miejsca unikalnego w skali całego kraju.
– Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji za wydarzenie Bieg Maratoński „Poznań Maraton” – to nie tylko największe w Europie Środkowo – Wschodniej wydarzenie promujące aktywność sportową. Inicjatywa buduje również Społeczeństwo Solidarne poprzez towarzyszące liczne akcje charytatywne.
 
Tytuł otrzymują także Laureaci VI edycji Konkursu „i-Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski” z roku 2012:
– Pratt & Whitney Kalisz za projekt „Hartowanie- zrób to lepiej”. Spółka Pratt & Whitney Kalisz to firma produkująca części do silników lotniczych, przy produkcji których zatrudnia aktualnie ok. 1400 pracowników. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia zgłoszonego do Konkursu było zastosowanie innowacyjnej technologii hartowania kół zębatych przekładni lotniczych. W procesie wytwarzania kół zębatych powszechnie znanym i wykorzystywanym procesem jest obróbka cieplna w postaci nawęglania- hartowania.
– Open Nexus Sp. z o.o. za projekt „Innowacyjne zmiany platformy ON – większe oszczędności dla klientów”. Zadaniem Open Nexus jest optymalizacja kosztów i czasu zakupów w firmach. Open Nexus oferuje swoim klientom narzędzie wspierające handel elektroniczny w postaci platformy zakupowej Business to Business (B2B) oraz doradztwo.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego nadał honorowy tytuł „Ambasadora Marki Wielkopolski”, przyznawany dla najwybitniejszych Wielkopolan w uznaniu i podziękowaniu za ich wpływ na rozpoznawalność „Marki Wielkopolski”, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej:
• Janowi A. P. Kaczmarkowi – jednemu z najbardziej cenionych kompozytorów muzyki filmowej, laureata Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”, twórcę i dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki „Transatlantyk”, założyciela Instytutu Rozbitek w Poznaniu, zajmującego się organizowaniem życia kulturalnego w Wielkopolsce.
• prof. Marii Siemionow – wybitnej polskiej chirurg i transplantolog, pracującej w USA.
Pani Profesor w roku 1974 ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Poznaniu. W grudniu 2008 roku dokonała czwartej na świecie i pierwszej w USA udanej operacji przeszczepienia twarzy.
• Solange Olszewskiej – jednej z najlepszych menedżerek w Polsce oraz jednej ze 100 najbardziej wpływowych kobiet świata biznesu. Wyróżniającej się spośród innych swoją aktywnością, zaangażowaniem, społecznikowską pasją i nieskazitelną postawą obywatelską.