Półwiejska bez reklam? Zobaczcie, jak to może wyglądać!

Półwiejska mogłaby wyglądać inaczej – zapewniają blogerzy z UlepszPoznan.pl. I na potwierdzenie tego prezentują projekt przygotowany przez Aleksandrę Knedler, dr Natalię Regimowicz oraz Agatę Trykszę pod tytułem “Aktywizacja urbanistyczna ulic za pomocą wymiany nośników reklamowych i witryn”.

Celem projektu Aktywizacja urbanistyczna ulic za pomocą wymiany nośników reklamowych i witryn jest wypracowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie estetyki przestrzeni publicznej, na przykładzie wybranego obszaru w centrum miasta Poznania. Działania projektowe skoncentrowane są na zmianie wizualnej w odniesieniu od witryn sklepowych, szyldów i nośników reklamowych punktów usługowych usytuowanych na wybranym obszarze. Poprawa estetyki obszaru jest celem, za pomocą którego dokona się szersza i trwalsza zmiana, którą nazwać będzie można rewitalizacją przestrzeni.

Projekt stanowi odpowiedź na problem braku wzorców skutecznych i szybki działań w opisywanym zakresie, uwzględniających całościową wizję zmian. Innowacyjnością projektu jest wypracowanie w ramach działań projektowych Katalogu praktyk porządkowania ulic, które będą mogły być wprost implementowane w innych obszarach, miastach.

Projekt (opracowanie wzornika szyldów, wizualizacje, projekty szyldów i witryn itp.) oparty jest o najwyższe standardy, wiedzę i nowe zrównoważone zasady projektowania funkcji przestrzeni miejskiej. Przewidywane scenariusze rozwoju miast przyszłości wprowadzają wizje projektowania uwzględniającego jak najszerszy kontekst miejsca, patrzenie całościowe zmierzające do tworzenia spójnych całości. Na gruncie polskim, na którym wciąż dominuje prawo własności prywatnej, wolność wyrażania i wystawiania na widok publiczny indywidualnych pomysłów i wizji, dążenie do uporządkowania chaosu przestrzennego, jego ujednolicenie i wprowadzenie standaryzacyjnych zasad jest olbrzymim wyzwaniem. Mimo iż tego typu standardy obowiązują powszechnie w miastach zachodnich, polska przestrzeń jest na dzień dzisiejszy obszarem, gdzie tego typu rozwiązania są innowacją. Bardzo potrzeba wsparcia, szerokiego dyskursu i pokazywania dobrych przykładów tego typu rozwiązań.

Bazą wyjściową realizacji projektu jest praca doktorska dr Natalii Regimowicz pt. „Witryny sklepowe jako czynnik aktywizacji urbanistycznej ulicy – na przykładzie śródmieścia Poznania”, w której autorka szeroko i szczegółowo opisuje kwestie wpływu witryn sklepowych na zachowania przestrzenne mieszkańców i przybyszów.

Obszarem realizacji projektu jest 215 metrowy odcinek ul. Półwiejskiej tj. od skrzyżowania ulicy Półwiejskiej z ulicą Kwiatową do skrzyżowania ulicy Półwiejskiej z ulicą Kościuszki/Krakowską w Poznaniu. Projekt uzyskał oficjalne poparcie ważnych osób działających na rzecz przestrzeni publicznej Poznania tj.:

– Pani Joanna Bielawska – Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków;
– Pan Piotr Libicki – Koordynator ds. estetyki wizerunku Miasta;
– Pan Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania;

Projekt został zgłoszony w ramach konkursu BMW/URBAN/TRANSFORMS oraz w okrojonej formie w ramach Centrum Warte Poznania.