Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na Ściegiennego!

Na ulicy zaczynają się roboty brukarskie i bitumiczne, a to oznacza, że znów w tym rejonie zmieni się organizacja ruchu.

Od 3 do 4 kwietnia wyłączony z ruchu zostanie prawy pas północnej jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Głogowską do skrzyżowania z ulicą Arciszewskiego. Ruch w stronę ulicy Arciszewskiego odbywać się będzie jednym, to znaczy lewym pasem jezdni.

Od godziny 23 w dniu 3 kwietnia do godziny 4.30 w dniu 4 kwietnia prowadzone będą nocne prace bitumiczne na zamkniętymi dla ruchu: pasie lewoskrętu w ulicę Arciszewskiego oraz jednym, lewym pasie ruchu do jazdy na wprost. Jazda na wprost w kierunku wiaduktu Kosynierów Górczyńskich odbywać się będzie jednym, tj. prawym pasem ruchu. Dojazd do ulicy Arciszewskiego prowadzi ulicami Promienistą i Palacza lub ulicą Ściegiennego i lewoskrętem prowadzącym do ulic Jarochowskiego i Palacza.

4 kwietnia oraz między 7 a 13 kwietnia prace będą prowadzone na prawym pasie jezdni południowej w dwóch etapach. W pierwszym zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od ulicy Arciszewskiego do ulicy Częstochowskiej, w drugim od ulicy Częstochowskiej do ulicy Zgoda. Ruch po jezdni południowej na wprost w kierunku ulicy Głogowskiej odbywać się odbywać się będzie lewym pasem jezdni.

6 kwietnia – w niedzielę, w celu ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia ulicy Ściegiennego na odcinku od ulicy Arciszewskiego do ulicy Częstochowskiej.

ZDM za utrudnienia w ruchu szczególnie przeprasza mieszkańców ulicy Częstochowskiej. Nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu na tę ulicę z ulicy Ściegiennego. Objazd do ulicy Częstochowskiej zostanie poprowadzony ulicami Zgody i Albańską.

Organizacja ruchu:
ruch kołowy w kierunku ulicy Arciszewskiego odbywać się będzie jednym, prawym pasem ruchu jezdni północnej, ruch w kierunku wiaduktu Kosynierów Górczyńskich na odcinku od Arciszewskiego do Częstochowskiej odbywać się będzie jednym pasem ruchu jezdni północnej. Nie będzie możliwości wjazdu w ulice Częstochowską i Jarochowskiego. Dojazd do ulicy Jarochowskiego zostanie poprowadzony ulicami Arciszewskiego i Palacza.

Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie i organizację ruchu.