Pomoc dla uczestników czerwcowego powstania

Wielkopolski Urząd Wojewódzki po raz kolejny rozdzielać będzie pomoc finansową dla uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Dla kombatantów przewidziano do podziału 500 tys. zł.

Od poniedziałku 7 kwietnia uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Formularze pobrać można w Punkcie Obsługi Klienta w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w delegaturach WUW oraz wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej urzędu. Wypełnione i podpisane wnioski można składać do końca kwietnia.

O pomoc finansową ubiegać mogą się czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56 oraz współmałżonkowie tych nieżyjących uczestników, którzy w wyniku wydarzeń z czerwca 1956 roku w Poznaniu doznali uszczerbku na zdrowiu, byli represjonowani przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, zostali zwolnieni z pracy lub mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Obywatela w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w delegaturach urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile lub przesyłać pocztą na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań z dopiskiem „Czerwiec ‘56”. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2014 roku nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski opiniowane będą przez powołaną przez wojewodę wielkopolskiego komisję, w skład której wchodzą przewodniczący związków kombatantów i uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56 oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podobnie jak w latach ubiegłych na pomoc finansową przeznaczono łącznie 500 tys. zł.