Zarząd MTP wybrany: kto został prezesem?

Andrzej Byrt – jako prezes. Tomasz Kobierski i Przemysław Trawa jako wiceprezesi zarządu – Rada Nadzorcza Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o. o. podjęła uchwałę o powołaniu członków zarządu spółki na nową kadencję, która rozpocznie się w czerwcu 2014 roku i zakończy w czerwcu 2019 roku.

Zapewne i sam prezes, i jego zastępcy są doskonale znani poznaniakom, w końcu zarządzali już targami w latach 2009 – 2014, jednak zawsze warto przypomnieć ich sylwetki.

Andrzej Byrt – absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie handlu zagranicznego, dwukrotnie ambasador RP w Niemczech, były podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie Leszka Millera. Od 1978 zawodowo związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Odpowiadał za kontakty z mediami, obejmował szereg stanowisk kierowniczych, później zajmował stanowisko dyrektora naczelnego. Od 1995 do 2001 był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym w Republice Federalnej Niemiec. W 2002 – 2006 ponownie był ambasadorem w Niemczech. W latach 2009 – 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu MTP.  

Tomasz Kobierski – absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej (w 1998 roku) związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Pełnił funkcję Koordynatora, Dyrektora Targów Polagra-Food, Drema i Furnica oraz Dyrektora Grupy Produktów z sektora rolno-spożywczego i drzewnego. Od 2007 roku Tomasz Kobierski zasiada w Zarządzie firmy.

Przemysław Trawa – absolwent kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1983 związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Był odpowiedzialny za kierowanie Wydziałem Ekonomicznym, później pracował jako dyrektor ds. ekonomiczno-organizacyjnych. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Dwukrotnie obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu MTP (w latach 1996 – 2007 oraz 2009 – 2014).  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu prawa dewizowego.

Kandydatów na stanowisko prezesa było pięciu – wśród nich Bogusław Zalewski, były prezes MTP – jednak o wyborze Andrzeja Byrta zadecydowały głosy przedstawicieli Poznania i Skarbu Państwa. Sam prezes zapowiadał wcześniej rezygnację ze stanowiska, miał zostać ambasadorem Polski w Szwajcarii, jednak ostatecznie do nominacji nie doszło.