Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych tracą ważność

1 lipca 2014 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym karty parkingowe dotychczas wydane osobom niepełnosprawnym tracą ważność 30 listopada tego roku.

Wszystkie osoby zainteresowane posługiwaniem się nimi po tym terminie będą musiały osobiście złożyć wniosek o wydanie karty bądź ponowne wydanie orzeczenia stwierdzającego konieczność posługiwania się nową kartą parkingową.

Dlatego od 19 maja do 30 czerwca 2014 w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ulicy Zielonej 8 będzie działał punkt informacyjny dla wszystkich posiadaczy kart parkingowych z terenu powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Punkt czynny będzie w godzinach pracy urzędu, to znaczy od 8 do 15. Wszelkie informacje będzie można też uzyskać telefonicznie pod numerem 61 85 93 475.