Zaczyna się Kieszeń Vincenta!

12 maja 2014 w Poznaniu po raz trzynasty startują Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta dla dzieci i młodzieży. W projekcie biorą uczelnie wyższe z Polski (m.in. z Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Torunia, Cieszyna, Poznania), a także Ukrainy i Czech (Charkowa, Kijowa, Ostrawy).

Wykładowcy i studenci przygotowali trzydzieści plenerowych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, które odbywać się będą od wtorku do czwartku na Cytadeli. Zajęciom praktycznym towarzyszą wykłady i spotkania dyskusyjne w gronie dorosłych, zajmujących się edukacją kulturalną, umiejscowione po raz pierwszy w Scenie Wspólnej. Projekt zakończy się w piątek, 16 maja prezentacją rezultatów pracy i refleksjami zaproszonych gości. Organizatorami 13. Kieszeni Vincenta są: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne MAGAZYN.
 
    13. edycja Kieszeni Vincenta skupiona jest wokół tematu Wspomaganie rozwoju przez doświadczanie sztuki. Od początku projekt nakierowany jest na łączenie nowoczesności z tradycją i aktywizacją działań twórczych różnych grup uczestników: dzieci i młodzieży oraz dorosłych (studenci, pedagodzy, artyści, animatorzy kultury). Skupia się na poszukiwaniu i wdrażaniu nowatorskich metod działań artystycznych w obszarze sztuk wizualnych i muzyki, wspierających indywidualny rozwój artystyczny, ale też wzbogacający kreatywność i otwartość wszystkich uczestników na sztukę. Poprzez bezpośredni kontakt z twórcą i utworem artystycznym udział w warsztatach daje możliwość bardziej świadomego odbioru dóbr artystycznych proponowanych przez artystów, media, nowe technologie. Szerokie spektrum sztuki adaptowane w obszarze projektu pomoże lepiej zrozumieć samego siebie, codzienność, pozyskać nowe wzorce, przełamując czasami izolację społeczną.
    
    Prowadząc warsztaty pod opieką swoich profesorów studenci mają okazję do praktycznego sprawdzenia umiejętności nabytych w toku kształcenia oraz bezpośredniej obserwacji reakcji najmłodszej grupy uczestników na zaproponowane im aktywności twórcze. Popołudniowe warsztaty, spotkania i wykłady adresowane są do dorosłych i dają możliwość przedyskutowania na gorąco spostrzeżeń i doświadczeń nabytych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poszerzenia swoich umiejętności i wiedzy.

PROGRAM

12 maja (poniedziałek)
16.30-18.00     Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
16.30        ProArt (studenci Psychologii UAM) Warsztat: Narzędzia psychologiczno-pedagogiczne do warsztatowej pracy z dziećmi i młodzieżą, cz.1 (otwarty, bez zapisów)

13 maja (wtorek)
10.00-12.30     Warsztaty z dziećmi i młodzieżą, Park Cytadela, okolice Amfiteatru

17.00-20.30     Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
17.00-18.30    prof. Eugeniusz Józefowski Odkrywanie i ukrywanie – warsztat dla studentów, nauczycieli i animatorów (otwarty, zapisy)
19.00        Monika Goetzendorf-Grabowska, dr Beata Marcinkowska portre Ty, konterfek Ty warsztat dla studentów, nauczycieli i animatorów (otwarty, bez zapisów)

14 maja (środa)
10.00-12. 30    Warsztaty z dziećmi i młodzieżą, Park Cytadela, okolice Amfiteatru

18.00-20.00     Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
18.00        Krzysztof Dziemian Aktywność vs. Uważność – zaprojektowana sytuacja warsztatowa w przestrzeni publicznej – warsztat dla studentów, nauczycieli i animatorów (otwarty, zapisy)
19.30        dyskusja

15 maja (czwartek)
10.00-12.30     Warsztaty z dziećmi i młodzieżą, Park Cytadela, okolice Amfiteatru

17.00-20.00    Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
17.00        Oblicze wiosny – koncert kwartetu smyczkowego ANOVA (otwarty, bez zapisów)
18.00-20.00    prof. Marcin Berdyszak Wiersze, nie wiersze – warsztat dla studentów, nauczycieli i animatorów (otwarty, zapisy)

16 maja (piątek)
9.30-14.00     Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/ Za Cytadelą
9.30-11.00     ProArt (studenci Psychologii UAM) Warsztat: Narzędzia psychologiczno-pedagogiczne do warsztatowej pracy z dziećmi i młodzieżą, cz.2 (otwarty, bez zapisów)
11.15-13.00    prezentacje warsztatów zrealizowanych podczas Kieszeni Vincenta 2014 (otwarte, bez zapisów)
13.00        dyskusja

Warsztaty/ GRUPY SZKOLNE
13-15 maja, w godz. 10.00-12.30
Park Cytadela, okolice Amfiteatru

1. ROZWIŃ SIĘ. Po nitce do kłębka.
Wszystko zaczyna się od poszukiwania. W miejscu spotkania z uczestnikami znajdują się końce kolorowych sznurków. Każda grupa dwu-trzyosobowa (uczestnicy sami się dobierają) dostaje jeden koniec i ma za zadanie dotrzeć po nitce do kłębka. Wewnątrz niego ukryta jest lista pytań dotyczących ich doświadczeń ze sztuką, na które muszą sobie odpowiedzieć. Zaczyna się od polecenia: Przypomnijcie sobie dzieło sztuki współczesnej lub dawnej, które mieliście ostatnio okazję widzieć?
Wiek uczestników: 14-16 lat
Zuzanna Bartczak, Joanna Grochulska, Karolina Janikowska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)

2. Rozmowa
Warsztaty polegają na łączeniu zjawisk pozornie do siebie niepasujących i tworzenia sytuacji pomagających zrozumieć napotkany problem. Poprzez wymyślanie nierealistycznych postaci na bazie wylosowanych wyrazów uczestnicy wymieniają się własnymi doświadczeniami, opierając się na skojarzeniach, jakie te hasła w nich wywołują. Uczestnicy mają okazję zaprezentować się swojej grupie, bądź wszystkim uczestnikom i opowiedzieć o zdarzeniach i spotkanych osobach, które miały podobne cechy do wylosowanych. Stwarzanie sytuację pod nazwą „Rozmowa” jest punktem wyjścia do konfrontacji różnych opinii oraz przećwiczenia umiejętności pracy w grupie i uzyskiwania kompromisów. Celami zadania są: rozwój kreatywnego myślenia, ale też tolerancja wobec „inności”.
Wiek uczestników: 13-15 lat
Natalia Buchta, Agnieszka Kotarba, Karolina Łaniewska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Polska)

3. Malowanie intuicyjne
Osoby widzące większość informacji o otaczającym świecie odbierają za pomocą oczu. Czy można, chociaż przez chwilę nie kontrolować wzrokiem swojego działania? A w zamian za to, wyczulić inne zmysły i wrażliwość? Uczestnicy będą malować obrazy z zawiązanymi oczami. Być może taki sposób kreacji pozwoli pozbyć się ograniczeń wynikających ze zbyt krytycznego podejścia do własnej twórczości? Uczestnicy będą też korzystać ze specjalnie zaprojektowanych palet, które ułatwią im rozpoznawanie kolorów jedynie za pomocą dotyku. Projekt ma na celu zmysłowe uwrażliwienie uczestników oraz uświadomienie im, że posługując się przede wszystkim wyobraźnią i własną intuicją, potrafią tworzyć w sposób dla siebie indywidualny i oryginalny. Pokazuje, że sztuka może być dobrą zabawą i że w każdym człowieku jest artysta. Wystarczy tylko dać mu się ujawnić. Ćwiczenie jest proste do wykonania i zapewne dostarczy dużo emocji.
Wiek uczestników: 14-18 lat
Agata Kulka, Dominika Kurek, Justyna Stachowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)

4. Ukryta wiadomość
Ile tajemnicy kryje się w butelce zawierającej list! Kto nie chciałby jej odnaleźć i dowiedzieć się, jako jedna z nielicznych osób o historii podróży, katastrofy lub innych wydarzeniach? Zadanie polega na tym, aby tak jak rozbitkowie stworzyć wiadomość dostępną jedynie dla tych, którzy ją dostrzegą i postarają się odczytać. Jednak uczestnicy zamiast w butelkach będą umieszczać wiadomości w ziemi, a następnie przykryją je płytkami pleksi, tak, aby poznanie ich wymagało zajrzenia do środka. Tematem wypowiedzi będzie przygoda, prawdziwa lub wymarzona. Działanie uczestników obejmie elementy ilustrowania oraz kodowania, będzie to wymagało umiejętności opowiadania za pomocą środków wizualnych innych niż rysunek.
Wiek uczestników: 9-12 lat
Anna Skopicz-Radkiewicz, Aleksandra Opalińska, Ewa Błaszak
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Polska)

5. Wspomaganie barwą łąki
Zadaniem każdego pięcioosobowego zespołu uczestników będzie wykonać film techniką poklatkową. Przy pomocy barwnych bibułowych pasów grupa postara się zdominować fragment przestrzeni Cytadeli i zarejestruje swoje działania. Następnie wzbogaci je o czysto-abstrakcyjne układy, relacje barw i form w odniesieniu do otoczenia zastanego, tworząc w ten sposób refleksję na temat swojego doświadczenia warsztatowego.
Wiek uczestników: 14-18 lat
Liliana Kaczorowska, Katarzyna Stępień, Claudia Torkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

6. List
Uczestnicy najmłodszej grupy wiekowej podzieleni zostaną na podgrupy (maksymalnie 5-cio osobowe). Każda z nich wylosuje słowo, które będzie przewodnim hasłem warsztatu, dotyczącym emocji (radość, smutek, miłość, zazdrość, złość). Zadaniem całej grupy będzie wspólne wykonanie techniką frotażu jednostronnej papeterii, która w następnym etapie pracy posłuży, jako podkład do napisania listu. W treści listu powinna zostać wyrażona dana emocja, która została przypisana podgrupie oraz zawarty nagłówek, dotyczący odbiorcy listu. Prowadzący warsztat będą zwracać szczególną uwagę na związki treści (słowa) z elementami znaków wizualnych, by uczestnicy stworzyli spójną całość przekazu. Prace tworzone będą na dużym formacie (100×140) oraz prezentowane, jako ekspozycja.
Wiek uczestników: 7-12 lat
Joanna Borzyszkowska, Barbara Dygon, Maria Sikora, Sara Siudziak
Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki w Cieszynie (Polska)

7. Żywe obrazy
Warsztat jest rodzajem gry edukacyjnej, której celem jest stworzenie żywego obrazu. Każda grupa będzie odtwarzać popularny obraz znany z historii sztuki. Uczestnicy warsztatu będą mieli do dyspozycji rekwizyty przypominające przedmioty na obrazach, kostiumy, peruki oraz kartony, na których należy namalować tło obrazów. Każda grupa wylosuje jedną kartę z nazwiskiem autora i tytułem obrazu, który będą musieli zaprezentować w ciągu pięciu minut. Kiedy czas się skończy, inne grupy będą miały tylko jedną minutę, aby odgadnąć nazwisko autora i tytuł obrazu. Zwycięża grupa, która zdobędzie najwięcej punktów. Jeśli okaże się, że uczestnicy nie są
w stanie rozpoznać obrazu, otrzymają albumy malarskie ułatwiające identyfikację przedstawienia.
Wiek uczestników: 13-15 lat
Jakub Klimasza, Barbora Mikudova, Krystyna Stranska, Mariana Rysava
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

8. Od nowa – czysta karta warsztat artystyczny i teatralny
Zadaniem uczestników warsztatu będzie zidentyfikowanie oznak szczęścia, poprzez przypomnienie sobie oraz zinterpretowanie uczuć i odczuć, które charakteryzują ten stan. Wszyscy muszą odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania dotyczące szczęścia. Czym jest dla mnie szczęście? Kim jestem, kiedy jestem szczęśliwy? Co czyni mnie szczęśliwym? Kto jest ze mną, kiedy czuję się szczęśliwym? W codziennym życiu nasze poczucie szczęścia czy jego braku jest wynikiem nie tylko konkretnych wydarzeń, ale także wiąże się z subiektywnym odczuwaniem emocji, zapachów, smaków, które wpływają na nasz wewnętrzny świat uczuć. Naszym celem jest pomóc dziecku działać odważnie, rozpocząć swoje życie raz jeszcze „od nowa” stać się rodzajem „czystej karty”, która zostanie na nowo zapisana.  Zadaniem uczestników jest wyjście poza istniejące okoliczności i wydarzenia, aby zobaczyć wiele nowych aspektów codzienności i pamiętać, żeby: „Nie zostawiać szczęścia na później”. Warsztat został przygotowany z myślą o trzech grupach wiekowych. Grupa najmłodsza skupia się na przede wszystkim na własnych emocjach, grupy starsze muszą odnaleźć nie tylko własne odczucie szczęścia, ale także zrozumieć je w perspektywie interakcji społecznych.
Wiek uczestników: 7-14
Oleksandra Krmadzhian, Aguf Olena, Svitlana Zmieieva
Kijowska Akademia Morska/Teatr „Raido”  (Ukraina)

9. Animacja-anaglif-animacja
Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z podstawami klasycznej animacji, stworzenie własnych animowanych przedstawień oraz świetna zabawa podczas całego procesu. Uczniowie będą mogli poznać nowe możliwości, które oferuje animacja, oraz stać się oryginalnymi twórcami animowanych przedstawień. Dzięki warsztatom dzieci będą miały także okazję rozwinięcia zdolności motorycznych dzięki użyciu plasteliny oraz poszerzenia wyobraźni poprzez niestandardowe podejście do animacji opartej na plastelinie. Gimnazjaliści będą tworzyć obiekty zgodnie z zasadami perspektywy linearnej oraz tworzyć proste animacje na zbudowanym przez siebie tle. Powstały obraz stereograficzny, utworzony przez zakodowanie obrazów dla lewego i prawego oka, będzie oglądany przez specjalne okulary anaglificzne, pozwalające na zobaczenie obrazu 3D. Dla najstarszej grupy przygotowany został warsztat najbardziej emocjonalny, który sprawi, że uczestnicy poczują się wolni i twórczo nieskrępowani, podczas rysowania portretów i tworzenia z nich animacji oraz odtwarzania ich poprzez ruch ciężkich opon zmuszający także uczestników do wysiłku fizycznego.
Wiek uczestników: 7-18 lat
Ksenia Meleshchuk,Lilia Plakhotna, Diana Zherdieva
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)

10. Start From Art
Warsztat będzie okazją do spotkania ze znaczącymi dziełami sztuki współczesnej: plastycznymi, przestrzennymi i performatywnymi, pracami artystów takich jak: Marina Abramowić, Banksy, Isaac Cordal, Xue Jiye, Ron Mueck, Yoko Ono, Do Ho Such, Imre Thormann i inni. Kilkuosobowe grupy wybiorą dzieła artystów do dalszej pracy i przy wsparciu prowadzących poddadzą je analizie
i zastanowią się nad związanymi z nimi problemami. Przy użyciu zaproponowanych, niestandardowych narzędzi i materiałów, ale w dowolnej formie, uczestnicy przygotują i zrealizują twórcze działania nawiązujące dialog z treściami i kontekstami wybranych dzieł sztuki, zawierające ich indywidualne i subiektywne refleksje oraz cechujące się minimalizmem, prostotą, performatywnością, psychologizmem i konceptualizmem. Podczas warsztatu uczestnicy przekonają się, że każdy jest w stanie tworzyć sztukę, rozumieć ją i interpretować według własnych odczuć.
Wiek uczestników: 16-18 lat
Aleksandra Andreeva, Paulina Andruczyk, Krzysztof Dziemian, Monika Hołubowicz
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze Suwałki (Polska)

Aktualności na stronie: www.csdpoznan.pl oraz  Facebooku na profilu Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu