Co dalej z ulicą Królowej Jadwigi?

Ta ulica to ważny szlak komunikacyjny Poznania, a zarazem granica i łącznik Starego Miasta z Wildą. Która z tych funkcji dziś dominuje? Jakie są oczekiwania mieszkańców obu dzielnic? Dlaczego warto integrować obszar śródmiejski? Na publiczną dyskusję na ten temat zapraszają 21 maja radni osiedli Wilda i Stare Miasto.

Debata rozpocznie się od jednego z najbardziej newralgicznych punktów – skrzyżowania z Górną Wildą i Półwiejską. I nie bez powodu: jak już radni osiedlowi niejednokrotnie zwracali uwagę, na tym skrzyżowaniu często dochodzi do poważnych wypadków. W 2013 roku wprowadzono rozwiązania mające zapobiegać groźnym sytuacjom, co nieco poprawiło sytuację – ale nie do końca.

Kilka tygodni temu przedstawiono pomysł wielkiej przebudowy ulicy Królowej Jadwigi, co miałoby wpływ na sytuację komunikacyjną w tej okolicy, gdzie każdego dnia tysiące pieszych, rowerzystów i pojazdów przemieszcza się między różnymi częściami Poznania. Obecnie ulica jest raczej bariera niż drogą komunikacyjną dla pieszych, osób z wózkami dziecięcymi, osób niepełnosprawnych i rowerzystów.

– Podczas spotkania chcielibyśmy rozważyć obecną sytuację i przyszłość skrzyżowania na styku Starego Miasta i Wildy – wyjaśnia Andrzej Rataj, radny osiedla Stare Miasto. – Zamierzamy poruszyć takie tematy jak: bezpieczeństwo ruchu (w tym informacja o wypadkach w latach 2009 – 2014 i przyczynach), zmiany dokonane w 2013 roku i skutki tych zmian, możliwe zmiany w przyszłości według perspektywy czasowej ich realizacji: długookresowej (docelowej), średniookresowej, krótkookresowej i ciągłej, możliwość polepszenia sytuacji dla ruchu pieszego i rowerowego (w tym przepustowość i bezpieczeństwo – zwłaszcza poszerzenie przejść dla pieszych, zmiany sygnalizacji świetlnej), możliwość powiększenia przystanku tramwajowego, przyszłość odcinka ulicy Półwiejskiej między ulicą Królowej Jadwigi a ulicą Krakowską (w tym rozważane poszerzenie chodnika i zwężenie jezdni w ramach wprowadzania “strefy Tempo 30” po zakończeniu inwestycji na nieruchomości o adresie ulica Półwiejska 47, a także utworzenie “przejścia totalnego” dla pieszych przy wejściu do Centrum Stary Browar).
 
Zaproszeni mogą się czuć wszyscy zainteresowani mieszkańcy osiedli Stare Miasto i  Wilda. Spotkanie odbędzie się 21 maja o godzinie 17 w auli Szkole Podstawowej nr 82 przy ulicy Krakowskiej 10.

Spotkanie to zostanie przeprowadzone jako wspólna inicjatywa:
– Komisji Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej Rady Osiedla Stare Miasto,
– Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Osiedla Wilda,
– Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele:
– Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
– Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
– Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o.
– Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu