Radni przyznali 500 tysięcy na renowację zabytków

Rada Miasta Poznania rozdysponowała tegoroczną dotację w wysokości 500 tys. zł. na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które nie są własnością miasta, jak informuje Paweł Sztando, radny osiedla Stare Miasto.

Podczas prac nad budżetem miasta na rok 2014 Rada Osiedla Stare Miasto apelowała do władz miasta o zwiększenia kwot na dotacje na prace konserwatorskie. Według radnych osiedlowych sprawa jest przede wszystkim ważna ze względu na obecny stan zabytków. Jak wskazują dane statyczne, Poznań znajduje się na samym końcu w klasyfikacji wydatków na prace konserwatorskie. Miasto w ostatnich trzech latach przeznaczyło na ten cel średnio 333 tys. zł. rocznie. Daleko nam do Wrocławia (12 mln zł), Warszawy (7 mln zł.), Łodzi (3 mln zł) czy nawet Białegostoku, Płocka i Chorzowa (po 800-700 tys. zł).

W tym roku złożono wnioski o dotację sięgające w sumie 2 mln zł. Nawet przy kwocie 1 mln zł można byłoby co najmniej zrealizować połowę w tych wniosków albo przynajmniej częściowi współfinansować większość. Bez wątpienia istnieje potrzeba zwiększania kwot, choćby systematycznie, na prace konserwatorskie.

Lista udzielonych dotacji:
1) Domowi Zakonnemu Towarzystwa Jezusowego przy ul. Szewskiej 18, 61-760 Poznań, w wysokości 103.000 złotych – na dofinansowanie konserwacji elewacji północnej południowego skrzydła krużganków klasztoru podominikańskiego przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu;
2) Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. Długiej 1, 61-848 Poznań, w wysokości 15.000 złotych – na dofinansowanie konserwacji drewnianej płaskorzeźby “Uzdrowienie z Kafarnaum” z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej 1 w Poznaniu;
3) Archidiecezji Poznańskiej przy Ostrowie Tumskim 3, 61-109 Poznań, w wysokości 14.000 złotych – na dofinansowanie konserwacji polichromii w kaplicy Świętej Barbary w kościele pw. Świętej Małgorzaty Panny i Męczenniczki przy Rynku Śródeckim w Poznaniu;
4) Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, parafii pw. św. Mikołaja w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 20, 60-801 Poznań, w wysokości 10.000 złotych – na dofinansowanie konserwacji ikonostasu z 7 ikonami w cerkwi prawosławnej przy ul. Marcelińskiej 20 w Poznaniu;
5) parafii pw. Wszystkich Świętych przy ul. Grobla 1, 61-858 Poznań, w wysokości 40.000 złotych – na dofinansowanie kontynuacji prac przy konserwacji zabytkowych, pochodzących z 1927 r., organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu;
6) Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich – Oddział Poznań przy ul. Stawnej 10, 61-759 Poznań, w wysokości 45.000 złotych – na dofinansowanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej zabytkowej kamienicy przy ul. Stawnej 10 w Poznaniu;
7) pani Teresie Rybakowskiej, zam. przy ul. Limanowskiego 15a, 60-744 Poznań, w wysokości 65.000 złotych – na dofinansowanie remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku przy ul. Limanowskiego 15a w Poznaniu;
8) panu Mariuszowi Robaszkiewiczowi, zam. przy Starym Rynku 41, 61-772 Poznań, w wysokości 41.000 złotych – na dofinansowanie prac związanych z konserwacją elewacji frontowej zabytkowej kamienicy przy Starym Rynku 41 w Poznaniu;
9) parafii pw. M.B. Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny w Poznaniu przy ul. Klasztornej 11, 61-779 Poznań, w wysokości 40.000 złotych – na dofinansowanie remontu części dachu probostwa przy ul. Klasztornej 11 w Poznaniu;
10) panu Krzysztofowi Głogowskiemu, zam. przy ul. Świętosławskiej 9/3, 61-840 Poznań, w wysokości 40.000 – na dofinansowanie remontu konserwatorskiego dachu zabytkowej kamienicy przy ul. Świętosławskiej 9 w Poznaniu;
11) Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań, w wysokości 24.000 złotych – na dofinansowanie remontu konserwatorskiego części dachu zabytkowego budynku przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu;
12) Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety przy ul. Łąkowej 1/2, 61-878 Poznań, w wysokości 20.000 złotych – na dofinansowanie prac związanych z remontem konserwatorskim sygnaturki na dachu budynku poszpitalnego przy ul. Łąkowej 1/2 w Poznaniu;
13) Spółdzielni Mieszkaniowej “Jeżyce” z siedzibą przy ul. Bonin 8, 60-658 Poznań, w wysokości 43.000 złotych – na dofinansowanie konserwacji witraży na klatkach schodowych w zabytkowej kamienicy przy ul. Krasińskiego 1 i 3a w Poznaniu.

Przykładowe informacje na temat kwot przeznaczonych w budżetach miast na dotacje na prace konserwatorskie:

POZNAŃ w 2011 roku wydał 500 000 zł, w 2012 – ani złotówki, w 2013 500 000 zł. Dla porównania KRAKÓW w 2011 wydał 2 700 000 zł, w 2012 – 1 800 000, a w 2013 – 1 400 000 zł, KATOWICE w 2011 wydały 1 100 000, w 2012 – 700 000, a w 2013 500 000 zł. WROCŁAW w 2011 roku wydał 12 000 000, w 2012 roku tyle samo i taką samą kwotę przeznaczył w roku 2013.  

WARSZAWA w 2011 roku wydała na renowację zabytków 5 127 000, w 2012 roku 7 701 000, a w 2013 roku – 8 100 000. GDAŃSK natomiast wydał w 2011 2 500 000, w 2012 – 1 500 000, a w 2013 – 1 000 000 zł. BIAŁYSTOK wydał w 2011 780 000, w 2012 roku 80 000, a w 2013 – 1 300 000.

TORUŃ – w 2011 roku wydał 1 000 000, w 2012 750 000, a w 2013 – 950 000. ŁÓDŹ – w 2011 wydała 3.500.000, w 2012 3.686.000, w 2013 – 1.500.000. Więcej, i to znacznie więcej wydają na renowację zabytków także znacznie mniejsze miasta, takie jak Chorzów, Suwałki, Sosnowiec, Płock czy Rzeszów wydają więcej – znacznie więcej – niż Poznań.